Nyheter: Pressens Offentlighetsutvalg

2013

oktober

Kunnskapsdepartementet…

Kunnskapsdepartementet vil ikke lenger behandle klager over avslag på innsyn fra universiteter og høyskoler,…

les mer

Vurderer varslerordningen

Norge vil foreta en uavhengig evluering av varslerordningen. Dette fremgår i en handlingsplan for Open…

les mer

september

Helse for åpne dører?

Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg har gjennomgått samtlige helseforetak i Norge. Finn tallene…

les mer

Hva skjer når fornærmede…

I et filmet intervju forteller fornærmede i Øygardsaken og bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal hvorfor…

les mer

august

Send inn kandidater til…

Hvem er best på åpenhet? Send inn ditt forslag til kandidat nå!

les mer

juli

Lover enklere tilgang til…

Departementet lover lettere tilgang til hele dokumenter. I en fersk rapport er dette ett av tiltakene…

les mer

Samme krav til innsyn i…

Trekker det ut med svar på innsyn i ferien? Da bør du klage.

les mer

juni

Hemmelig avtale måtte…

Etter klage fra Avisa Nordland må Meløy kommune gi innsyn i en hittil hemmelig avtale med Meløy Energi…

les mer

Mener forslag truer kildevernet

Medieorganisasjonene Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund og Norsk Journalistlag går sterkt…

les mer

Dokumentinnsyn til tingretten

Neste tirsdag skal Follo tingrett ta stilling til spørsmål om innsyn i e-post. En viktig påminnelse…

les mer

mai

Lovstridig ansettelsesprosess…

- Etter mitt skjønn bryter kommunens handlemåte i denne saken med offentlighetslovens grunnleggende…

les mer

Åpenhetstinget 2013

Lær deg de viktigste verktøyene for kritisk gravejournalistikk. 26. september er det igjen tid for…

les mer

Fikk ut erstatningsbeløp…

Først etter å ha brakt saken inn for Fylkesmannen, fikk Raumnes innsyn i hvor mye kommunen har betalt…

les mer

Mener jobben begrenser…

I den første omfattende undersøkelse om befolkningens syn på ytringsfrihet, oppgir 53 prosent at lojalitet…

les mer

april

Medieorganisasjoner kritiske…

Fotoforbud er ikke noe et nytt fenomen. I 2007 sendte medieorganisasjonene ut en oppfordring til norske…

les mer

70 prosent lønnsøkning…

Ved hjelp av innsyn i lønnsutgifter avdekket Budstikka en lønnsøkning på 70 prosent for Bærum-ordføreren.

les mer

Strid om dansk innsynslov

Forslag om ny offentlighetslov i Danmark møter sterk motstand fra offentlighetsforkjempere.

les mer

Slakter ytringsfrihetsreglement

Et forslag som skal styrke ytringsfriheten for ansatte i Bergen kommune får i følge Bergens Tidende…

les mer

Delvis referatforbud i…

Retten la ned referatforbud for en begrenset del av vitneforklaringene under gårsdagens rettsmøte i…

les mer

Flere klager til Sivilombudsmannen

166 saker om offentlighet og innsyn ble sendt Sivilombudsmannen i 2012.

les mer

mars

Dette betyr Treholt-innsyn…

Høyesterettsdommen om tilgang til lydopptak betyr at mediene nå kan bruke artikkel 10 til å kreve…

les mer