Dokumentinnsyn og møteoffentlighet i private rettssubjekter og i flerkommunale organer

Hva gjelder for offentlige AS og flerkommunale organer? Dette notatet fra Nils E. Øy gir svaret på alt du lurer på.

Notatet forteller deg hvilke regler som gjelder for innsynsrett i dokumenter (dokumentoffentlighet) i kommuner og flerkommunale organer (interkommunale organer, samkommuner mv), og private AS og stiftelser, og for retten til å være til stede ved møter i folkevalgte kommunale, flerkommunale og interkommunale organer (møteoffentlighet). I forbindelse med reglene om dokumentinnsyn behandles også enkelte regler som gjelder journalplikt og innsyn i journaler.

Notatet er opprinnelig skrevet i 2011 i forbindelse med start av et prosjekt for åpning av dørene i offentlige selskaper og interkommunale organer, i regi av Møre og Romsdal Redaktørforening. Notatet er revidert flere ganger og senest sommeren 2016.

Dokumentinnsyn og møteoffentlighet i kommunale og flerkommunale virksomheter