Forskjellsbehandling på dagsorden

Flere medier hevder de utsettes for forskjellsbehandling av staten, nå klager IntraFish og FiskeribladetFiskaren til Nærings- og fiskeridepartementet.

I går protesterte pressens offentlighetsutvalg mot ekslusivitet og sperrefrist. Nå klager også IntraFish og FiskeribladetFiskaren over det de mener er ulovlig forskjellsbehandling. Bakgrunnen for klagen er fiskeriminister Elisabeth Aspakers fremleggelse av deler av regjeringens nye havbruksmelding der IntraFishs journalist skal ha blitt nektet i å være til stede, mens Dagens Næringsliv i følge klagen var invitert til å delta på møtet, og hadde sendt egen fotograf.

«IntraFish og FiskeribladetFiskaren har gjentatte ganger de siste månedene opplevd at Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har drevet med ulik behandling av større medier fremfor fag- og fiskeripresse. Dette strider mot offentlighetsprinsippene og likebehandling av mediene, og vi spør oss om dette en ny praksis i departementet,» skriver de to fagbladene i klagen til NFD