PFU konkluderte med tre brudd

Nettavisen og Kapital innfridde ikke kravet til opplysningskontroll og kildekritikk, mens Blikk ble felt for å ha utvist manglede omtanke på meningsplass.

I det siste PFU-møte før sommeren, hadde utvalget ti klager til full behandling.
Slik endte det:

028/24 – Tore Rasmussen mot Aftenposten – IKKE BRUDD
Forlegger og debattant Tore Rasmussen mente Aftenposten fremstilte en Twittermelding feilaktig, fordi nødvendig kontekst ikke kom frem. PFU konkluderte imidlertid med at artikkelen inneholdt nok opplysninger om meldingen.

038/24 – Serena Tonstad mot Aftenposten – IKKE BRUDD
Premissene for intervjuet var tydelige da en lege ble intervjuet om regelbrudd i forbindelse med utskriving av diabetesmedisin, og hun kom godt til orde i artikkelen. Selv om det ble brukt sterke ord som «trygdesvindel» i en kommentarartikkel, landet PFU på at det var innenfor de presseetiske rammene fordi begrepet ble drøftet og satt i kontekst.

070/24 – BioZone Norge mot Finansavisen – IKKE BRUDD
Finansavisen omtalte årsresultatet til BioZone, og skrev at selskapet leverte langt under det som ble forespeilet investorer for tre år siden. «Salgsflopp», stod det i tittelen. PFU forstod at klager mente vinklingen var urettferdig negativ, men fastslo samtidig at Finansavisen var i sin fulle rett til å velge vinkling.

062/24 – Det islamske forbundet, Rabita, mot Nettavisen – BRUDD (3.2)
PFU konkluderte under tvil med at opplysningskontrollen i en artikkel om Det islamske forbundet, Rabita, ikke var god nok.

041/24 – Hege Bråthen mot Nettavisen – IKKE BRUDD
PFU konkluderte med at beskrivelsene av tidligere sportssjef Clas Brede Bråthens lederstil i en kommentarartikkel lå i et grenseland for faktiske beskyldninger. PFU viste til viktigheten av å ivareta det vide ytringsrommet og landet på at kritikken måtte oppfattes som kommentatorens tolkning og karakteristikker av konflikten i hoppmiljøet, og ikke som sterke beskyldninger av faktisk art.

055/24 – NN mot Blikk – BRUDD (4.1)
Blikk publiserte et angrep mot en mor som hadde stått frem i VG i forbindelse med at barnet hennes korrigerte kjønn. PFU konkluderte med at leserinnlegget manglet nødvendig omtanke for moren.

063/24 – Tone Sandvik mot Ringerikes Blad – IKKE BRUDD
Det var presseetisk akseptabelt at avisen siterte anonyme kilder, som rettet sterk kritikk mot rektor ved Hov ungdomsskole. PFU vektla at opplysningene ellers ikke ville kommet frem, og at rektoren fikk imøtegå beskyldningene mot henne.

040A/24 – Ole Eikeland mot Kapital – IKKE BRUDD
Under sterk tvil landet PFU på at Kapital hadde tilstrekkelig dekning for å skrive at Ole Eikeland, PR-partner i CorpCann og journalist i Nettavisen, bidro til å «blåse opp imaget til finansakrobat Thomas Øye», i et intervju han gjorde gjennom podkasten «Stavrum&Eikeland». Ingressen var helt i grenseland for hva som kan aksepteres, påpekte PFU.

040B/24 – Nalin Andreas Knardal mot Kapital – BRUDD (3.2)
Kapital publiserte et sladdet bilde og skrev i bildeteksten at det handlet om en «potensiell investor som kan ha havnet i honningfella». PFU konkluderte med at Kapital ikke hadde synliggjort i tilstrekkelig grad hva påstanden bygget på.

040C/24 – Erland Bakke mot Kapital – IKKE BRUDD
PR-rådgiver Erland Bakke måtte akseptere at Kapital hevdet han hadde «store planer» sammen med Thomas Øye (nå: Stray), selv om det ikke ble vist til konkrete kilder for påstanden, og Bakke senere avviste påstanden. Den utgjorde ingen sterk beskyldning, og var heller ikke en feil som innebar et presseetisk overtramp over Bakke.

De tre sistnevnte klagene gjaldt samme publisering i Kapital.

Behandlingen av de ti sakene ble streamet, og opptak kan ses her:

Andre saker
Utover de ovennevnte klagene hadde PFU også åtte klager til forenklet behandling, der sekretariatet hadde skrevet en innstilling som konkluderte med «ikke brudd på god presseskikk» uten at det var gjennomført tilsvarsrunde mellom partene. I alle disse sakene vedtok PFU innstillingen.

Neste møte i PFU er onsdag 28. august.