Nytt PFU oppnevnt

Norsk Presseforbunds styre oppnevnte i dag hvem som skal sitte i PFU de neste to årene.

Tre tidligere varamedlemmer rykker opp til fast plass, i tillegg er fire nye vararepresentanter valgt inn.

Fra 1. juli 2024 vil Pressens Faglige Utvalg (PFU) bestå av følgende personer: 

Faste representanter
Anne Weider Aasen, NRK, leder
Ellen Ophaug, Fredriksstad Blad, nestleder
Eivind Ljøstad, Fædrelandsvennen – ny som fast medlem
Ådne Lunde, Bergens Tidende – ny som fast medlem
Ingrid Rosendorf Joys, Caritas
Øyvind Kvalnes, Institutt for ledelse og organisasjon, BI
Ylva Lindberg, Norfund – ny som fast medlem

Vara-representanter
For redaktørene:
Frode Hansen, Dagbladet
Tove Lie, Khrono
Ole Kristian Bjellaanes, NTB – ny

For journalistene:
Eirin Larsen, Dagens Næringsliv – ny
Nina Hernæs, Sykepleien
Sveinung Uddu Ystad, Trønder-Avisa

For allmennheten:
Jonas Stein, UiT, Norges arktiske universitet
Asle Toje, selvstendig næringsdrivende
Hawa Muuse, Røde Kors – ny
Kjersti Thorbjørnsrud, Institutt for samfunnsforskning – ny

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er en selvdømmeordning som er opprettet av Norsk Presseforbund. PFU har som formål å fremme den etiske og faglige standard i norske medier, gjennom å behandle klager mot disse.

Pressens Faglige Utvalg består av sju faste representanter, fire fra mediene og tre fra allmennheten. Mediene er representert ved to redaktører og to journalister. Disse skal speile mediemangfoldet. Utvalget har ti vararepresentanter, hvorav tre fra journalistene, tre fra redaktørene og fire fra allmennheten.