Privat oppdrettsanlegg må gi ut miljøinformasjon

Salten Aqua AS må gi ut informasjon om miljøpåvirkning. Dette fastslo Miljøklagenemnda etter klage fra Norges Miljøvernforbund Nordland.

Norges Miljøvernforbund Nordland har i en fersk og prinsipiell avgjørelse fra Miljøklagenemnda fått medhold i at Salten Aqua AS’ oppdrettsanlegg i Bodø må utlevere informasjon om miljøpåvirkning fra virksomheten. Informasjonen er av betydning for miljøet, og regnes derfor som «miljøinformasjon», en type infomrasjon også private selskaper må gi ut etter miljøinformasjonsloven § 16 jf. § 2

Saken reiser spørsmål om kunnskapsplikten og medfølgende informasjonsplikt for et morselskap om miljøforhold ved virksomheten i datterselskapet.

Må levere ut miljøinfomrasjon om datterselskap
Nemnda legger til grunn at et morselskap må ha kunnskap om miljøforhold ved virksomheten i datterselskapet.
Konsekvensen av dette er at visse krav om informasjon om miljøforhold ved datterselskapets virksomhet også kan rettes mot morselskapet. Nemnda delte seg i spørsmålet om kunnskapsplikten og informasjonsplikten for morselskapet er begrenset, f.eks. til mer overordnede spørsmål.
Flertallet mener at hovedregelen må være at et morselskap har samme kunnskapsplikt som datterselskapet, og at det kun i helt særlige tilfeller innenfor et konsernforhold kan ligge slik an at morselskapets kunnskapsplikt ikke kan omfatte alle detaljer i datterselskapets virksomhet. NP vil da i slike situasjoner anbefale at innsynskravet rettes direkte mot datterselskapet.

Mer om retten til å kreve miljøinformasjon.

Nemndsvedtak i sak 2014-5: