Presseforbundets Offentlighetsutvalg

Offentlighetsutvalget er nedsatt av Norsk Presseforbunds styre og består av journalister og redaktører som er spesielt opptatte av åpenhet og tilgang til informasjon.

Utvalget skal jobbe for å å sikre og bedre tilgangen til offentlig informasjon, og spre kunnskap om dette til redaksjoner og journalister.

Snart vil utvalget lansere et eget måldokument med en oversikt over utvalgets kampsaker. Der vil du også få en oversikt over de områdene i samfunnet vi mener ikke er gode nok på åpenhet. Følg oss på twitter (@hysjhemmelig) og facebook.

Disse sitter i utvalget:

Leder: Siri Gedde-Dahl, journalist i Aftenposten

Trond Sundnes, utgavesjef i Dagens Næringsliv

Tom Erik Thorsen, ansvarlig red. i Varden

Lajla Ellingsen, journalist i Adresseavisen

Audun Solberg, desksjef i VG

Espen Andersen, journalist i NRK

Sarah Sørheim, kulturredaktør i Aftenposten

Thomas Frigård, journalist i Raumnes

Øyvind Johan Heggstad, journalist i NRK Møre og Romsdal

Ola Karlsen, journalist i ABC Nyheter

Ina Lindahl Nyrud, advokat i Norsk Journalistlag (NJ)

Leif Steinholt, journalist i Helgelands Blad

Vegard Venli, journalist Kommunal Rapport

Hanne Wien, journalist i Budstikka Media

Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening (NR)

Nils Øy, tidligere generalsekretær i Norsk Redaktørforening (NR), nå høgskoledosent i Volda

Berit Nyman, nestleder i Fagpressen