Stiller spørsmål ved sen saksbehandling

Sju måneder, mener Fylkesmannen i Møre og Romsdal at de trenger for å kunne besvare en henvendelse angående lukkede møter i Ørsta kommune. Nå ber Sivilombudsmannen om svar på hvorfor det tar så lang tid.

Det var Nils Øy som klaget til Fylkesmannen og ba om lovlighetskontroll av en rekke lukkede møter i Ørsta kommune. Først da Øy klaget til Sivilombudsmannen over manglende svar på henvendelsen, kom et foreløpig svar fra Fylkesmannen om at han nok ikke kunne forvente svar før i november 2014.

I overkant
Øy mener sju måneder er i overkant av hva man kan akseptere av saksbehandlingstid, og klaget til Sivilombudsmannen. I et brev til Fylkesmannen stiller Sivilombudsmannen spørsmål ved hvorfor det skal ta så lang tid, og videre om Fylkesmannen mener dette er akseptabel saksbehandlingstid for denne type saker. Ombudsmannen spør også om dette er representativt for Fylkesmannens saksbehandling av slike henvendelser.