Pressens offentlighetsutvalg

Offentlighetsutvalget jobber å sikre og bedre tilgangen til informasjon, og spre kunnskap om innsynsrettigheter til redaksjoner og journalister.

Utvalget er oppnevt at styret i Presseforbunde og består av journalister og redaktører fra norske medier som er spesielt opptatt av åpenhet og innsyn. Medlemmene oppnevnes for to år av gangen. Leder er Siri Gedde-Dahl.

Snart vil utvalget lansere et eget måldokument med en oversikt over utvalgets kampsaker. Der vil du også få en oversikt over de områdene i samfunnet vi mener ikke er gode nok på åpenhet. Følg oss på twitter (@hysjhemmelig) og facebook.

Disse sitter i utvalget (mer utvalgsmedlemmene, se Om oss):

Leder: Siri Gedde-Dahl, journalist i Aftenposten.

Trond Sundnes, Utviklingsredaktør i Dagens Næringsliv.

Tom Erik Thorsen, ansvarlig red. i Varden.

Lajla Ellingsen, journalist i Adresseavisen.

Audun Solberg, desksjef i VG

Espen Andersen, journalist i NRK

Sarah Sørheim, kulturredaktør i Aftenposten

Thomas Frigård, journalist i Raumnes

Øyvind Johan Heggstad, journalist i NRK Møre og Romsdal

Ola Karlsen, journalist i ABC Nyheter

Ina Lindahl Nyrud, advokat i Norsk Journalistlag (NJ)

Leif Steinholt, journalist i Helgelands Blad

Vegard Venli, journalist Kommunal Rapport

Hanne Wien, journalist i Budstikka Media

Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening (NR)

Nils Øy, tidligere generalsekretær i Norsk Redaktørforening (NR), nå høgskoledosent i Volda

Berit Nyman, nestleder i Fagpressen