Se organisasjonskart

Norsk Presseforbund

MEDLEMMER:

 • Norsk Journalistlag (NJ)
 • Norsk Redaktørforening (NR)
 • Mediebedriftenes Landsforening (MBL)
 • NRK
 • TVNORGE
 • TV3
 • TV 2
 • P4
 • Norsk Lokalradioforbund (NLR)
 • Landslaget for Lokalaviser (LLA)
 • Fagpressen
 • SBS Radio Norge
 • Ukepressen (MBL)

Styret:

Styreleder:
Dag Idar Tryggestad (NJ)

Nestleder:
Hanna Relling Berg (NR)

 • Tove Nedreberg (MBL)
 • Harald Stanghelle (NR)
 • Hege Iren Frantzen (NJ)
 • Randi Øgrey (MBL)
 • Per Brikt Olsen (Fagpressen)
 • Thor Gjermund Eriksen (NRK)
 • Olav T. Sandnes (TV 2)
 • Morten Aass (MTG-konsernet)
 • Tine Jensen (Discovery Networks Norway)
 • Ingrid Skogrand (Aller)
 • Svein Larsen (Norsk Lokalradioforbund)

Vararepresentanter:

 • Stig Finslo (MBL)
 • Arne Jensen (NR)
 • Pål Hellesnes (NJ)
 • Pernille Børset (MBL)
 • Berit Nyman (Fagpressen)
 • Per Arne Kalbakk (NRK)
 • Theo Jordahl (TV 2)
 • Kenneth Andresen (P4)
 • Arne Sandvik (SBS Radio Norge)
 • Espen Aasheim (Egmont)
 • Rune Hetland (LLA)

Etter vedtektene skal to representanter velges av Norsk Journalistlag, to av Norsk Redaktørforening, to av Mediebedriftenes Landsforening, to fra fag- og ukepresse, fire fra riksdekkende kringkasting og én fra andre medier. Her kan du lese NPs vedtekter.

Styremøter i 2017:

 • Fredag 17. mars 2017 kl. 10.30 – 13.30
 • Fredag 23. juni 2017 kl. 09.00 – 12.00
 • Fredag 15. september 2017 kl. 09.00 – 12.00
 • Fredag 24. november 2017 kl. 09.00 –1200

Pressens Faglige Utvalg (PFU)

PFU behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner).

I PFU-basen får du oversikt over sakene vi har behandlet.

Les mer om PFUs vedtekter og hvordan du kan klage til PFU.

Medlemmer i PFU

PFU består av sju medlemmer: fire fra pressen og tre fra allmennheten. Utvalgets sammensetning i toårsperioden 01.07.2016-01.07.2018 er som følger:

Om Offentlighetsutvalget

Presseforbundets offentlighetsutvalg oppnevnes av styret i Presseforbundet, og består av journalister og redaktører fra ulike redaksjoner: utvalget jobber for å sikre og forsterke retten til innsyn og tilgangen til informasjon. Spørsmål om utvalget rettes til sekretariatet i Presseforbundet, ved Kristine Foss, 48110268, eller du kan spørre medlemmene i utvalget.