Opptak fra nordisk mesterskap i åpenhet

Fullt hus da Oslo journalistklubb og Pressens Offentlighetsutvalg inviterte til nordisk mesterskap i åpenhet! Her kan du se opptak fra dagen.

Velkommen ved generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum

Dansk offentlighetsekspert Oluf Jørgensen: Slik er reglene for innsyn i de nordiske landene

Underdirektør i Riksarkivet Erland Pettersen: Ingen fred for landssvikerne. Siden 1. januar i år har Riksarkivet mottatt 2500 henvendelser om Landssvikarkivet.

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger: Åpenhet i praksis. Falkanger deler sine inntrykk etter et knapt år i stillingen

Direktør i Skifte eiendom/ Forsvarsbygg: Marit Jakobsen Leganger: Er krav om innsyn bare en tidstyv? – eller blir vi mer skjerpet?

Thomas Ergo og Hans Petter Aass i Stavanger Aftenblad: Kommunene burde visst bedre. Journalistene forteller hvordan de avslørte elementær mangel på kunnskap og sviktende praksis i 100 kommuner, og hvordan loven ble døråpner i viktige saker.