Offentlig rådata må være åpent

Rådata som det offentlige samler inn må være tilgjengelig og gratis. Videre er vi skeptiske til foreslåtte begrensninger i plikten til å legge til rette for gjenbruk.

Dette er hovedsynspunktene i vårt felles høringssvar med Mediebedriftene (MBL) og Norsk Journalistlag (NJ) til forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om endring i offentleglova og forskriften til loven.

Forslaget følger opp EU-direktivet om viderebruk som har som mål å bidra til mest mulig gjenbruk av offentlig informasjon. Departementet oppsummerer hovedpunktene i direktivet slik:

1. All informasjon som er tilgjengelig, skal være tilgjengeliggjort for viderebruk.
2. Marginalkost som nytt utgangspunkt for kostnadsberegning, men med enkelte unntak.
3. Enkelte kulturinstitusjoner er tatt inn i virkeområdet for direktivet
4. Økte krav om gjennomsiktighet, med vekt på åpenhet om kostnadsberegninger og vilkår.
5. Nye regler om digitalisering og eksklusivitetsavtaler, utformet for å hensynta både den kulturelle sektoren og samfunnet generelt.

Les hele vårt høringssvar her: Høringsuttalelse gjenbruksdirektiv KMD