Saker arkiv: 2000

2000

juni

Sak 066/00

Brudd på god presseskikk

Adv. Thor-Erik Johansen og Anja Andersen mot Dagsavisen

Sak 070/00

Brudd på god presseskikk

Hans Martin Hauge, leder Trondhjems Journalistforening mot Opdalingen

Sak 073/00

Kritikk

Inge Arnekleiv mot Gudbrandsdølen Dagningen

Sak 025/00

Ikke brudd på god presseskikk

Advokat Tormod Bergem pva. klient mot Se og Hør

Sak 031/00

Ikke brudd på god presseskikk

Advokat NN mot Dagens Næringsliv

Sak 051/00

Ikke brudd på god presseskikk

Kirsti Strøm Bull mot Egentlig, NRK

mai

Sak 057/00

Brudd på god presseskikk

Nordlands Framtid v. nyhetsredaktør Jan-Eirik Hanssen mot Saltenposten

Sak 052/00

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Nye Troms

Sak 059/00

Brudd på god presseskikk

Bamble Lensmannskontor, v. lensmannsbetjent Sverre Walle mot Porsgrunns Dagblad

Sak 056/00

Brudd på god presseskikk

Nordlands Framtid, v. nyhetsredaktør Jan-Eirik Hanssen mot Nordlandsposten

Sak 050/00

Ikke brudd på god presseskikk

Nordreisa kommune v. rådmann Ole Martin Strøm mot Nordlys

Sak 048/00

Ikke brudd på god presseskikk

Odd Kalsnes mot Nordhordland

Sak 047/00

Brudd på god presseskikk

Autohuset Bærum AS v. disponent Hans-Petter Myrhaug mot TV 2

Sak 043/00

Ikke brudd på god presseskikk

Ragna R. og Mathis N. Eira mot Dagbladet

Sak 037/00

Ikke brudd på god presseskikk

Fjell Kommune, v. teknisk sjef Atle Justad mot NRK

Sak 026/00

Ikke brudd på god presseskikk

Norsk Folkehjelp, v. gen. sekr. Halle Jørn Hanssen mot NRK

april

Sak 045/00

Ikke brudd på god presseskikk

Det norske universitetsråd v. gen sekr. Per Nyborg mot Nordlandsposten

Sak 040/00

Brudd på god presseskikk

Adv. John Chr. Elden (p.v.a. klient) mot Dagbladet

Sak 033/00

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Bernt Ole Rydning mot Finnmark Dagblad

Sak 032/00

Ikke brudd på god presseskikk

Arvid Monsen mot Aftenposten

Sak 030/00

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Are Johnsen p.v.a. klient mot Fremover