Saker arkiv: 2000

2000

august

Sak 068/00

Brudd på god presseskikk

Nordlands Framtid, v. nyhetsredaktør Jan Erik Hanssen mot Nordlandsposten

Sak 072/00

Ikke brudd på god presseskikk

Beate Holm og Vibeke Utne mot Båtsfjord Radio

Sak 074/00

Ikke brudd på god presseskikk

Sport- & Spesialreiser AS v. adm. dir. Håkon Bjercke og styreformann Jon Erik Nygaard mot Dagens Næringsliv

Sak 080/00

Ikke brudd på god presseskikk

Astrid Moe (m. flere) mot TV Trøndelag

Sak 081/00

Brudd på god presseskikk

Adv. Thomas Randby pva. klient mot Verdens Gang

Sak 083/00

Ikke brudd på god presseskikk

Trygve Sandven mot Bømlo-Nytt

Sak 085/00

Ikke brudd på god presseskikk

Per Otto Borgen mot DrammensAvisa

Sak 086/00

Brudd på god presseskikk

Initiativretten mot TV 2

Sak 091/00

Brudd på god presseskikk

Laserklinikken, ved Anne Harila mot Din Hørsel

Sak 096/00

Brudd på god presseskikk

Ann-Magrit Austenå, Norsk Journalistlag, mot Vårt Land

Sak 097/00

Ikke brudd på god presseskikk

Kjell J. Vang (m. flere) mot Levanger-Avisa

Sak 104/00

Ikke brudd på god presseskikk

Troll data AS, ved daglig leder Anders Torvill Bjorvand mot Vårt Land

Sak 107/00

Brudd på god presseskikk

NN mot Nye Troms

Sak 039/00

Ikke brudd på god presseskikk

Magne Østerås mot Pensjonisten

Sak 041/00

Ikke brudd på god presseskikk

Marit T. Carlsen (m. flere) mot Finansforum / Finansfokus