Saker arkiv: 2000

2000

mai

Sak 052/00

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Nye Troms

Sak 056/00

Brudd på god presseskikk

Nordlands Framtid, v. nyhetsredaktør Jan-Eirik Hanssen mot Nordlandsposten

Sak 057/00

Brudd på god presseskikk

Nordlands Framtid v. nyhetsredaktør Jan-Eirik Hanssen mot Saltenposten

Sak 059/00

Brudd på god presseskikk

Bamble Lensmannskontor, v. lensmannsbetjent Sverre Walle mot Porsgrunns Dagblad

Sak 026/00

Ikke brudd på god presseskikk

Norsk Folkehjelp, v. gen. sekr. Halle Jørn Hanssen mot NRK

Sak 037/00

Ikke brudd på god presseskikk

Fjell Kommune, v. teknisk sjef Atle Justad mot NRK

Sak 043/00

Ikke brudd på god presseskikk

Ragna R. og Mathis N. Eira mot Dagbladet

Sak 047/00

Brudd på god presseskikk

Autohuset Bærum AS v. disponent Hans-Petter Myrhaug mot TV 2

Sak 048/00

Ikke brudd på god presseskikk

Odd Kalsnes mot Nordhordland

Sak 050/00

Ikke brudd på god presseskikk

Nordreisa kommune v. rådmann Ole Martin Strøm mot Nordlys