Nordlands Framtid, v. nyhetsredaktør Jan-Eirik Hanssen mot Nordlandsposten

PFU-sak 056/00


SAMMENDRAG:
Nordlandsposten brakte mandag 27. mars 2000 en helsides annonse fra Fauske Samvirkelag. I annonsen omtaler og presenterer Fauske Samvirkelag endringer som er gjort etter «en vellykket utbygging og omstilling».
Under tittelen «Forbrukerne alltid i sentrum» uttaler styreleder Geir Mosti at Samvirke-laget vil «gjøre medlemmenes egen bedrift til den mest forbrukervennlige og det tryggeste alternativet i vårt nærmiljø». Mosti uttaler også at det vil være jevnlige møter for de ansatte «hvor vi ønsker å vektlegge god kundebehandling».
Under tittelen «Bygger for fremtiden» , kan disponent Arne M. Jensen opplyse at enkelte deler av virksomheten er rustet opp, «mens andre er tatt ut av de planer laget hadde lagt opp til for fremtiden». Hvilke deler det er, framgår ikke.
Den nye Megasjefen presenteres med tittelen «Ny Megasjef» . Han kan love at butikken skal konkurrere på kvalitet, utvalg og service. «Men også på pris skal våre kunder få oppleve positive overraskelser. Vi er på offensiven og det skal våre kunder få merke. Stadig opplever vi tilbakemeldinger fra våre kunder og gleder oss stort over at stadig flere ser på Mega som flaggskipet innenfor dagligvarer på Fauske, sier en optimistisk Megasjef».

KLAGEN:
Klageren , Nordlands Framtid, mener siden framstår med et » klart redaksjonelt preg», selv med merkingen «annonse» i øvre hjørne. Avisen hevder at annonsen bryter med Tekstreklameplakaten og Vær Varsom-plakatens punkt 2.6, der det heter at reklame som tar sikte på å etterligne eller utnytte et redaksjonelt produkt, skal avvises.
Etter Nordlands Framtids syn, skiller skriften i annonsen seg lite fra avisens skrifttype på nyhetssidene, og klageren hevder at «leserne vil kunne oppfatte dette som en redaksjonell side».

TILSVARSRUNDEN:
Nordlansposten innrømmer at «annonseringen sikkert [kan] diskuteres», og legger til at det «dessverre er et faktum at et stadig økende antall ønsker denne formen for annonsering».
Redaktøren tror personlig at folk er så oppegående at de ser skillet mellom signerte artikler og en slik type annonser, «men det er åpenbart helt i grenseland for hva vi bør og kan akseptere».

Nordlands Framtid har ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en helsides annonse i Nordlandsposten som har likhetstrekk med avisens redaksjonelle sider. Klageren, Nordlands Framtid, mener annonsesiden framstår med et klart redaksjonelt preg, og at den tar sikte på å etterligne et redaksjonelt produkt. Etter klagerens mening vil leserne kunne oppfatte annonsen som en redaksjonell side, og det anføres at publiseringen bryter både med Tekstreklame-plakaten og Vær Varsom-plakaten.
Nordlandsposten innrømmer at annonseringen ligger i et grenseland for hva avisen bør og kan akseptere, men legger til at det dessverre er flere som ønsker denne formen for annonsering. Avisen tror imidlertid at folk ser skillet mellom signerte artikler og denne typen annonser.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 2.6, der det heter: «Avvis alle forsøk på å bryte ned det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold. Avvis også reklame som tar sikte på å etterligne eller utnytte et redaksjonelt produkt, og som bidrar til å svekke tilliten til den redaksjonelle troverdighet og pressens uavhengighet».
Utvalget kan ikke se at den påklagede annonseteksten i Nordlandsposten på en avgjørende måte skiller seg fra bladets redaksjonelle typografi, og understreker at toppmerkingen med «Annonse» alene ikke rettferdiggjør presentasjonsformen.

Nordlandsposten har brutt god presseskikk.
Oslo, 23. mai 2000
Sven Egil Omdal,
Catharina Jacobsen, Odd Isungset, Kari Saastad,
Helen Bjørnøy, Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen