Saker arkiv: 2000

2000

september

Sak 090/00

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Harald Stabell p.v.a. klient mot Verdens Gang

Sak 099/00

Brudd på god presseskikk

Elin Solvang v. Familievernkontoret i Nordland mot Lofot-Tidende

Sak 125/00

Brudd på god presseskikk

Initiativretten mot Dagbladet