Saker arkiv: 2000

2000

november

Sak 108/00

Ikke brudd på god presseskikk

Advokatene Ziegler og Bang i Advokatfimaet Plesner, Svane og Grønborg, (pva. klient direktør Niels-E mot TV 2

Sak 138/00

Kritikk

Adv. Frode Sulland (p.v.a. Veronica og Per Orderud) mot Verdens Gang

Sak 143/00

Ikke brudd på god presseskikk

SøndagSøndag. v. ansv.red. Nils Olav F. Bruteig og daglig leder Veli Rnkovic mot Dagens Næringsliv

Sak 147/00

Ikke brudd på god presseskikk

Stein Guldbrandsen, Oslo Sporveiers Arbeiderforening mot Aftenposten

Sak 152/00

Kritikk

Eivind Bjering mot Farsunds Avis

Sak 156/00

Brudd på god presseskikk

NN mot Fjell og Vidde

Sak 158/00

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Harald Otterstad p.v.a klient mot Sarpsborg Arbeiderblad

Sak 159/00

Ikke brudd på god presseskikk

Trine Aas / Johnny Bondestad mot TV 2

Sak 122/00

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Vestlandsnytt

Sak 131/00

Brudd på god presseskikk

NN mot Radio Helgeland