Saker arkiv: 2000

2000

desember

Sak 146/00

Ikke brudd på god presseskikk

Bjørnar Olsen mot NRK

Sak 150/00

Brudd på god presseskikk

Gard Skogstrøm Andreassen mot Nordlandsposten

Sak 151/00

Brudd på god presseskikk

Gard Skogstrøm Andreassen mot Verdens Gang

Sak 162/00

Ikke brudd på god presseskikk

Anne Mari Dahl mot NRK

Sak 165/00

Kritikk

Kampen prestekontor v. sogneprest Kirsti Aasen og res. kap. Aud Sigurdsen mot Verdens Gang

Sak 166/00

Ikke brudd på god presseskikk

Kampen prestekontor v. sokneprest Kirsti Aasen og res. kap. Aud Sigurdsen mot Osloposten

Sak 167/00

Ikke brudd på god presseskikk

Kampen prestekontor v. sokneprest Kirsti Aasen og res. kap. Aud Sigurdsen mot Dagbladet

Sak 168/00

Brudd på god presseskikk

Advokat Bjørg Ven, styreleder i Folketrygdfondet mot Verdens Gang

Sak 170/00

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Egil Jordan, advokatene Sæverud & Co (p.v.a. klient) mot Bergens Tidende

Sak 177/00

Ikke brudd på god presseskikk

Kriminalsjef Bjørn Andersen, mot Dagbladet