Kirsti Strøm Bull mot Egentlig, NRK

PFU-sak 051/00


SAMMENDRAG:
NRK sendte fredag 24. mars 2000 satireprogrammet «Egentlig» , der det ble ironisert over samene. Teksten lyder i sin helhet:
Kommentarstemme:
Samene ? Norges eneste urfolk. Et urfolk som i årtusener har levd i pakt med naturen. Men nå dør reinen på vidda. Samenes ur-naturkultur står i fare for å utryddes. Dette er Mattis Hætta Gaup. Den tidligere reinsamen har mistet alle reinsdyrene sine i sultedøden.
«Den siste døde i armene mine. Jeg holdt den i armene mine i flere dager, mens den gispet etter vann og mat. Jeg følte meg så maktesløs».
Kommentarstemme:
Hætta Gaup prøvde seg så som melkebonde, men også kuene døde.
«Etter et par uker på båsen hadde kuene spist opp all maten sin. Og hva gjorde myndighetene? Ingenting!».
Kommentarstemme:
Etter tragedien flyttet Hætta Gaup til Oslo, men på ny er sultedøden på vei til å innhente ham.
«Jeg har allerede mistet fire bikkjer, og dette er den siste».
Kommentarstemme:
Den dyrekjære Hætta Gaup mener myndighetene burde meldes til dyrebeskyttelsen.
«Her er det ikke noe mat. Hvordan skal da hundene overleve? Kan staten svare på det?».
Kommentarstemme:
Hætta Gaup er forbannet på myndighetene
«Jeg er så forbannet på myndighetene».
Kommentarstemme:
Hætta Gaup har selv vært nær ved å omkomme av sult.
«En ting er jo at jeg får sosialstønad, men jeg må jo kjøpe maten selv. Det var jo bare flaks at jeg så at det var en Rimi på hjørnet».

KLAGEN:
Klageren, Kirsti Strøm Bull, anfører at programmet harselerer over at samene ikke greier å skaffe mat «verken til sine rein, sine hunder eller seg selv. Jeg synes innslaget var like smakløst som om man skulle brukt en fjøsbrann der buskapen brant inne som utgangspunkt for en harselas over norske bønder». Klageren mener at innslagets form rammer de berørte reineierne «på en meget sårende måte, og i tilegg var direkte diskriminerende overfor det samiske folk».
Klageren viser også til at reinsdyrtragedien ble omtalt i Nordnytt og NRKs morgensending, og at bilder fra disse innslagene ble benyttet av Egentlig. Klageren mener det er naturlig å se disse innslagene i sammenheng.

TILSVARSRUNDEN:
NRK anfører at «Egentlig» har som mandat å drive satire over nyhetsbildet. «Vi ønsker å ta tak i aktuelle temaer i hele det norske samfunnet. Vi driver satire med alle nordmenn, som for oss, også inkluderer samene. I likhet med andre underholdnings-program bruker vi ofte overdrivelse for å sette holdninger og saker i kontrast».
«Egentlig»- redaksjonen påpeker at den ikke har «gått etter enkeltpersoner, men reindrift som næring. Vi mener ikke at reineierne er en svak gruppe som trenger særskilt beskyttelse, men en maktfaktor i det nord-norske samfunnet». Redaksjonen nevner at den ikke har mottatt noen klage direkte fra samene, men beklager «selvfølgelig om noen enkeltpersoner føler seg såret. Det var ikke hensikten».

Klageren er enig med NRK i at et program som «Egentlig» må kunne lage satire også om samiske forhold, men understreker at hennes grunnlag for klagen «var at satiren tok utgangspunkt i en konkret tragedie, og det fant jeg smakløst».

NRK har ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et innslag i NRKs satireprogram «Egentlig», der det ironiseres blant annet over reindøden i Finnmark. Klageren, en seer på vegne av samiske reineiere, reagerer på harselasen over at samene ikke greier å skaffe mat til reinen, hundene eller seg selv. Klageren mener innslaget er smakløst, at formen er diskriminerende og rammer de berørte reineiere «på en meget sårende måte» . Klageren påpeker at innslaget bruker bilder fra NRK-nyhetenes dekning av reinsdyrtragedien.
NRK anfører at «Egentlig» har som mandat å drive satire over nyhetsbildet, og at de ønsker å ta tak i aktuelle temaer i hele det norske samfunnet. Redaksjonen påpeker at den i likhet med andre underholdningsprogram, bruker overdrivelse for å sette holdninger og saker i kontrast. NRK legger til at redaksjonen ikke har gått etter enkeltpersoner, men reindrift som næring, og legger til at reineiere ikke er en svak gruppe som trenger særskilt beskyttelse.

Pressens Faglige Utvalg kan forstå at mennesker som tilhører en bestemt folkegruppe eller rase, vil kunne føle ubehag når pressen ironiserer. Utvalget vil imidlertid understreke viktigheten av stor takhøyde for denne type humor i mediene, og mener at den satiriske form gjør seerne oppmerksom på at innholdet er satt på spissen. Kravet til saklighet må vurderes deretter. Slik utvalget ser det, er slik satire en fundamental del av ytringsfriheten i et demokratisk samfunn. Selv om NRK i det påklagede tilfellet går langt i ironiseringen over en dypt tragisk situasjon for reineiere, finner utvalget likevel at innhold og presentasjon ligger innenfor rammen av hva som presseetisk må aksepteres.

NRK har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 20. juni 2000
Sven Egil Omdal,
Catharina Jacobsen, Odd Isungset, Thor Woje,
Harald Berntsen, Thomas Hylland Eriksen, Jan Vincents Johannessen