Adv. Thor-Erik Johansen og Anja Andersen mot Dagsavisen

PFU-sak 066/00


SAMMENDRAG:
Dagsavisen brakte lørdag 8. april 2000 et to siders intervju med Bækkelagets kjente håndballtrener Frode Kyvåg, under hovedtittelen » – Det er ikke den Anja jeg kjenner som har gjort dette » og undertittelen » Kyvåg opprørt over Anja Andersens oppførsel «. Ingressen lød:
» Anja Andersens behandling av BSK-lege Odd Arne Daljord, har fått Frode Kyvåg til å se rødt. -Daljord er forulempet på det groveste, mener han .»
Om bakgrunnen heter det i intervjuartikkelen:
» Tidligere har ikke Kyvåg villet kommentere denne saken. Nå tar han bladet fra munnen, og ønsker å skape en debatt om hva leger i Daljords posisjon kan fortelle omverdenen om skader og sykdom. Og han er ikke nådig mot håndballdronningen som han tidligere alltid har tatt i forsvar.
Et brev på fire små linjer, med beskjed om at Odd Arne Daljord ikke lenger hadde ansvaret for Anja Andersen, var takken etter mange års samarbeid. Brevet fikk Daljord like etter at det ble kjent at Anja måtte legge opp på grunn av hjerteproblemer. Siden har ikke de to hatt kontakt. Og etter at saken har ligget død i mange måneder, kom Anja i forrige uke med en ?anmeldelse? av Daljord for brudd på taushetsplikten. »
Frode Kyvåg uttaler bl.a. i intervjuet:
» – I så fall har Daljord brutt taushetsplikten flere hundre ganger. Men Anja er ikke kommet til Daljord som privatperson. Da kunne han ikke ha fortalt meg noe som helst. Men hun har vært hos Daljord som en del av et lag. Og da er det selvfølgelig at jeg har fått vite hva som feiler henne, og de andre på laget .»
Og videre i artikkelen:
» – Jeg er opprørt. Måten Odd Arne Daljord er blitt behandlet på er urettferdig. For jævlig, jeg har nesten ikke ord, sier Frode Kyvåg og slår ut med armene. »
«Hele BSK-miljøet har samlet seg rundt Odd Arne Daljord etter at han fikk denne smekken av Anja Andersen .»
» Anja Andersen er en offentlig person, og visste at det ville være interesse rundt hennes hjerteproblemer. »
» – Men Odd Arne har aldri gått ut med de faktiske lidelsene Anja har. Han har aldri sagt noe mer enn det som ble sagt på pressekonferansen. Da fikk vi klapp på skulderen av Anja og hennes fantastiske rådgiver, sier Kyvåg. »
» – Det paradoksale er at Anja selv sto fram over en dobbeltside i VG og fortalte at problemene hennes bunnet i balansen i magnesiuminnholdet i kroppen. Der sa hun selv mye mer enn hva som ble sagt på pressekonferansen, sier Kyvåg. »
» – I forkant av pressekonferansen hadde vi et møte hjemme hos meg, Anja, Daljord, hennes fantastiske rådgiver og meg. Der ble vi enige om hva som skulle sies på pressekonferansen. (?) Like før vi skulle møte pressen hadde Anja, og hennes fantastiske rådgiver nok en prat hvor de godkjente det som skulle bli sagt. Og etter pressekonferansen kom Anjas fantastiske rådgiver bort til meg, klappet meg på skuldra, og sa at ?dette hadde gått veldig bra?, sier Frode Kyvåg. »
» – Daljord er en moralens vokter. Og noe av det mest ærlige og etiske jeg vet om. Det må ligge andre motiver bak, enn bare å få tatt ham for brudd på taushetsplikten, sier Kyvåg, og har sine teorier. »
» – Det er ikke den Anja jeg kjenner som har gjort dette. Det må være andre kilder som står bak. (?) Og hva vil hun med dette? Vil hun ødelegge livet for mannen som har båret henne på gullstol, som har stilt opp til alle døgnets tider? Jeg bare lurer, sier en ilter og opprørt BSK-trener. »
» – Hvis det er andre enn Anja som står bak, kan ikke rådgiverne være særlig fantastiske. Det må være personer med et spesielt markeringsbehov, avslutter Frode Kyvåg.
I artikkelen siteres det for øvrig fra en tidligere samtale journalisten har hatt med Odd Arne Daljord:
» – Jeg har funnet fram alt som har vært skrevet om denne saken, fra den startet i fjor høst, og jeg kan plukke alt fra hverandre. Jeg har ikke sagt noe som er brudd på taushetsplikten, sier Daljord, som har fått legeforeningens jurister til å se på saken. »

KLAGEN:
Klager er advokat Thor-Erik Johansen på vegne av Anja Andersen og seg selv. Advokaten skriver:
«Verken før intervjuet med Kyvåg, eller etter intervjuet med han, er Anja Andersen eller jeg kontaktet for kommentar for de til dels meget sterke utsagnene, både mot Anja Andersen og mot meg. Når det gjelder meg, er jeg ikke navngitt i oppslaget. Jeg betegnes imidlertid ved en rekke anledninger som ? hennes fantastiske rådgiver ?. Jeg har representert Anja Andersen halvannet år. Det er alminnelig kjent både i pressen og sportsmiljøet ellers at jeg er hennes advokat og rådgiver. Det var også jeg som utformet klagen til Statens Helsetilsyn (kopi vedlagt), som er basisen for Kyvågs utsagn.
Og videre i klagen:
» Hele intervjuet sett i sammenheng er en sterk kritikk mot Anja Andersen, og av meg. Det sentrale poeng fra min side er imidlertid at avisen kolporterer Kyvågs versjon, som er helt feil faktisk sett . Kjernen er Anja Andersens klage over dr Daljords brudd på sin taushetsplikt. Kyvåg formidler imidlertid at det er det som ble uttalt fra dr Daljords side ved pressekonferansen (da Andersen trakk seg som profesjonell håndballspiller for Bækkelaget) som er grunnlaget for klagen, og som Kyvåg altså er opprørt over. Anja Andersen har aldri angrepet dr Daljords utsagn på pressekonferansen. »
Klageren mener dette kunne vært avklart med Dagsavisens journalist, hvis han hadde «tatt kontakt med ? hennes fantastiske rådgiver ?, altså meg, eller med Anja Andersen». Klageren anfører at journalisten da ville ha fått vite at det er dr. Daljords uttalelser til Dagbladet 16. oktober 1999 (kopi vedlagt) Anja Andersen mener er brudd på taushetsplikten, og som er innklaget til Statens Helsetilsyn .
Om Dagsavisens artikkel skriver klageren videre:
«Nå står Kyvågs utsagn helt uimotsagt. De er som påvist feilaktige, men også gitt mot bedre viten. Kyvåg er åpenbart orientert om detaljene i klagen på dr Daljord, siden det er nettopp det han intervjues om! Det som er særlig alvorlig i saken er at Anja Andersen forut [for] det intervjuet hun reagerer overfor (Dagbladets; sekr. anm.) to ganger skriftlig instruerte Daljord om ikke å kommentere hennes helsetilstand.» (Kopier vedlagt).
Dessuten heter det i klagebrevet:
«Selv om jeg selvfølgelig er enig i at pressen har en betydelig samfunnsrolle, og fullt ut støtter det som sies i Vær Varsom-plakaten, 1.4, pressens rett til å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold, har man ikke rett til å bringe videre positivt uriktige forhold .»
Klageren viser også til VV-punkt 1.5, idet han mener Kyvåg-intervjuet «i realiteten [er] et overgrep mot Anja Andersens psykiske integritet». «Jeg viser også til at man har behandlet Kyvåg som kilde helt ukritisk, jfr Vær Varsom-plakatens 3.2.» I tillegg viser klageren til VV-punkt 4.14, om adgangen til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.
Etter klagerens mening burde «alle disse hjemlene? foranlediget journalisten til å innta en noe kritisk holdning til Kyvågs uttalelser». Og klagebrevet avsluttes slik:
«At journalisten da i tillegg ved et stort antall anledninger bruker betegnelsen ? fantastiske rådgiver ?, er ille nok, det i seg selv burde ikke avisen ha tillatt. Man burde nevnt mitt navn og bedt om min kommentar . Det gjelder spesielt fordi konklusjonen i intervjuet er dette: ? Hvis det er andre enn Anja som står bak, kan ikke rådgiverne være særlig fantastiske. Det må være personer med et spesielt markeringsbehov, avslutter Frode Kyvåg. ? Jeg ønsker å si at det er vanskelig, strengt objektivt, å påklage den helt avsluttende del av intervjuet. Kyvågs innsikt i fenomenet ?markeringsbehov?, kan vel ikke bestrides av noen. Den ukritiske avslutningen utgjør imidlertid en tarvelighet.»

TILSVARSRUNDEN:
Klageren tilskrev avisen, etter igangsatt tilsvarsrunde, med anmodning om å trykke en «utførlig beklagelse». Brevet var «ment som en utstrakt hånd, fordi jeg har tiltro til Dagsavisens alminnelige anstendighet. (?) Det er i strid med god presseskikk, uansett klage, å unnlate å korrigere en åpenbar urett.» Klageren meddelte etter en uke at han ikke hadde fått noe svar fra avisen.

Sekretariatet ba Dagsavisen klargjøre om den aktet å drøfte en minnelig løsning med klageren, eller om avisen ville avgi ordinært tilsvar.

Dagsavisen oversendte etter dette sitt tilsvar, med forklaring på hvorfor det ikke hadde vært aktuelt å diskutere noen minnelig ordning:
«Årsaken er at det etter vår mening ikke foreligger noen pressefaglig sak å løse. Dagsavisen har på en journalistisk helt ordinær måte brakt et intervju med Frode Kyvåg i anledning av at han trekker seg som håndballtrener for damelaget i BSK. I den forbindelse valgte Kyvåg å si sin mening om Anja Andersens behandling av klubbens lege. Det må han ha anledning til i et slikt intervju.»
Videre anfører avisen at redaksjonen «forsøkte å komme i kontakt med Anja Andersen for en kommentar». «Det lyktes ikke da hun bor i Danmark og har hemmelig telefonnummer. Hvem hennes ? fantastiske rådgiver ? er vet vi ikke, siden Kyvåg ikke ville oppgi vedkommendes navn.»

Klageren hadde ønsket et mer utfyllende tilsvar fra avisen, og mener PFU vanskelig kan ta tilsvaret på alvor. For øvrig kan ikke klageren se at den påklagede artikkelen var noe avskjedsintervju med Kyvåg, slik avisen hevder.
Klageren mener fortsatt at redaksjonen lett kunne ha nådd Anja Andersen, som på det aktuelle tidspunktet fortsatt bodde «en drosjetur fra Dagsavisen». På samme måte er det for klageren vanskelig å forstå at redaksjonen «ikke klarte å finne ut hvem som ni ganger i artikkelen ble karakterisert som ? Anja Andersens fantastiske rådgiver ?.»

Dagsavisen har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et større intervju i Dagsavisen med Bækkelagets damehåndballtrener Frode Kyvåg. I intervjuet kommer Kyvåg med sterk kritikk av spilleren Anja Andersen og hennes angivelige behandling av klubbens lege. Anja Andersens advokat klager både på vegne av henne og seg selv, idet advokaten i intervjuet gjennomgående omtales som «hennes fantastiske rådgiver». Klageren anfører at avisen viderebringer Kyvågs kritikk på et helt feilaktig grunnlag, noe som kunne vært unngått hvis redaksjonen hadde tatt kontakt. Etter klagerens mening er det uakseptabelt at Kyvågs utsagn får stå uimotsagt.
Dagsavisen kan ikke se at det foreligger noen pressefaglig sak, siden det dreier seg om et journalistisk helt ordinært intervju. At Kyvåg velger å si sin mening om Anja Andersen, mener avisen han må ha anledning til. Avisen anfører imidlertid at den forsøkte å komme i kontakt med Anja Andersen, uten å lykkes. For øvrig hevder Dagsavisen at den ikke har visst hvem «hennes fantastiske rådgiver» har vært, siden Kyvåg ikke ville oppgi navnet.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.» Utvalget viser også til punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»
I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at intervjuobjektet kommer med svært sterke anklager og mistenkeliggjørende insinuasjoner angående klagerne. Utvalget finner det også bekreftet at hovedanklagen i intervjuet bygger på en feilaktig forutsetning, slik saken presenteres for leserne. Ut fra dette mener utvalget at avisen ikke har oppfylt det presseetiske kravet om kildekritikk og kontroll av opplysninger.
Likeledes mener utvalget at redaksjonen måtte forstå at angrepene og påstandene i intervjuet ikke kunne publiseres, uten at klagerne var konfrontert med dem. Selv om artikkelen framstår som et personintervju, dreier innholdet seg utelukkende om en bestemt sak som direkte berører klagerne. Ut fra dette mener utvalget at klagerne skulle ha fått mulighet til samtidig imøtegåelse.

Dagsavisen har brutt god presseskikk.
Oslo, 20. juni 2000
Sven Egil Omdal,
Catharina Jacobsen, Odd Isungset, Thor Woje,
Harald Berntsen, Thomas Hylland Eriksen, Jan Vincents Johannessen