Nordlands Framtid v. nyhetsredaktør Jan-Eirik Hanssen mot Saltenposten

PFU-sak 057/00


SAMMENDRAG:
Saltenposten brakte mandag 27. mars 2000 en helsides annonse fra Fauske Samvirkelag. I annonsen omtaler og presenterer Fauske Samvirkelag endringer som er gjort etter «en vellykket utbygging og omstilling».
Under tittelen «Forbrukerne alltid i sentrum» uttaler styreleder Geir Mosti at Samvirke-laget vil «gjøre medlemmenes egen bedrift til den mest forbrukervennlige og det tryggeste alternativet i vårt nærmiljø». Mosti uttaler også at det vil være jevnlige møter for de ansatte «hvor vi ønsker å vektlegge god kundebehandling».
Under tittelen «Bygger for fremtiden» kan disponent Arne M. Jensen opplyse at enkelte deler av virksomheten er rustet opp, «mens andre er tatt ut av de planer laget hadde lagt opp til for fremtiden». Hvilke deler det er, framgår ikke.
Den nye Megasjefen presenteres med tittelen «Ny Megasjef» . Han kan love at butikken skal konkurrere på kvalitet, utvalg og service. «Men også på pris skal våre kunder få oppleve positive overraskelser. Vi er på offensiven og det skal våre kunder få merke. Stadig opplever vi tilbakemeldinger fra våre kunder og gleder oss stort over at stadig flere ser på Mega som flaggskipet innenfor dagligvarer på Fauske, sier en optimistisk Megasjef».

KLAGEN:
Klageren , Nordlands Framtid, mener at avissiden framstår med et «klart redaksjonelt preg», selv med merkingen «annonse» i øvre hjørne. Avisen hevder at annonsen bryter med Tekstreklameplakaten og Vær Varsom-plakatens punkt 2.6, der det heter at reklame som tar sikte på å etterligne eller utnytte et redaksjonelt produkt, skal avvises.
Etter Nordlands Framtids syn, skiller skriften i annonsen seg lite fra avisens skrifttype på nyhetssidene. Klageren hevder at «leserne vil kunne oppfatte dette som en redaksjonell side».

TILSVARSRUNDEN:
Saltenposten viser til at annonsesiden var merket med annonse oppe i høyre hjørne. «Annonsesiden hadde en helt annen utforming enn våre redaksjonelle sider, den hadde også et helt annet skriftbilde enn hva vi bruker.

Nordlands Framtid anfører at «slik vi oppfatter Vær Varsom-plakatens formuleringer er det ikke det vesentligste om en tekstlik annonseside skiller seg mer eller mindre ut fra layout i den publikasjon den trykkes i, men hvorvidt den åpenbart tar sikte på å etterligne eller utnytte et redaksjonelt produkt».

Saltenposten har ingen ytterligere kommentarer til saken.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en helsides annonse i Saltenposten angående likhetstrekk med avisens redaksjonelle sider. Klageren, Nordlands Framtid, mener annonsesiden framstår med et klart redaksjonelt preg, og at den tar sikte på å etterligne et redaksjonelt produkt. Etter klagerens mening vil leserne kunne oppfatte annonsen som en redaksjonell side, og det anføres at publiseringen bryter både med Tekstreklame-plakaten og Vær Varsom-plakaten.
Saltenposten anfører at annonsesiden var merket med «Annonse» oppe i høyre hjørne, og at siden hadde en helt annen utforming enn avisens redaksjonelle sider. Avisen legger også til at annonsøren benyttet et annet skriftbilde enn hva redaksjonen bruker.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 2.6, der det heter: «Avvis alle forsøk på å bryte ned det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold. Avvis også reklame som tar sikte på å etterligne eller utnytte et redaksjonelt produkt, og som bidrar til å svekke tilliten til den redaksjonelle troverdighet og pressens uavhengighet».
Etter utvalgets mening tar annonsen sikte på å etterligne et redaksjonelt produkt, og utvalget kan ikke se at den påklagede annonseteksten i Saltenposten på en avgjørende måte skiller seg fra bladets redaksjonelle typografi. Utvalget understreker at toppmerkingen med «Annonse» alene ikke rettferdiggjør presentasjonsformen.

Saltenposten har brutt god presseskikk.
Oslo, 23. mai 2000
Sven Egil Omdal,
Catharina Jacobsen, Odd Isungset, Kari Saastad,
Helen Bjørnøy, Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen