Bamble Lensmannskontor, v. lensmannsbetjent Sverre Walle mot Porsgrunns Dagblad

PFU-sak 059/00


SAMMENDRAG:
Porsgrunns Dagblad brakte tirsdag 22. februar 2000 en nyhetsartikkel med tittelen «Ulovlig gambling ved lensmannskontoret». I ingressen står det:
«Rett på utsiden av lensmannskontoret i Bamble har det foregått ulovlig gambling. Lensmannen har nå startet etterforskning av en mann i 40-årene som skal stå bak den ulovlige virksomheten».
I brødteksten går det fram at politiet har fått tips om denne saken for en uke siden, og at de siden har etterforsket forholdene. «Vi har etablert en god tone i forhold til mannen vi nå etterforsker. Det vi er på jakt etter er hvor lenge dette har pågått og hvor stort omfang det har hatt, forklarer lensmannsfullmektig Jon Pieter Flølo».
Det framgår at det er uinteressant for politiet å finne ut hvem som har valgt å spille hos mannen som nå blir etterforsket, fordi det ikke er «straffbart å satse penger på slike spill som dette».
Onsdag 23. februar brakte Porsgrunns Dagblad et førstesideoppslag med tittelen «Politiet gamblet hos ?bookmakeren? «. I ingressen står det:
«Tjenestemenn ved Bamble lensmannskontor skal ha vært blant kundene til den drøyt 40 år gamle mannen som nå etterforskes for gambling på Stathelle. Mannen skal ha drevet som ulovlig «bookmaker». Tjenestemenn som politiet har vært i kontakt med, sier at de ikke kjenner til dette».

I bildeteksten står det: «Spilte: Kilder bekrefter over for PD at polititjenestemenn ved Bamble lensmannskontor har vært med å spille om penger hos «bookmakeren» som nå etterforskes for brudd på lotteriloven».
Inne i avisen presenteres saken over en helside, med et stort bilde av den puben der gamblingen skal ha foregått. Tittelen er: «Politimenn blant gamblerkundene» , og i ingressen står det:
«Flere tjenestemenn ved Bamble lensmannskontor var kunder hos «bookmakeren» på Horseman Pub. Det bekrefter flere uavhengige kilder som PD har vært i kontakt med».
I brødteksten avviser lensmannsfullmektig Jon Pieter Flølo påstandene. Det gjentas at det ikke er straffbart å spille i slike uorganiserte pengespill. PD skal også ha snakket med «flere av de ansatte ved Bamble lensmannskontor. En av de som har fått beskyldingene rettet mot seg, nekter å ha deltatt i pengespillet». Av teksten går det fram at «bookmakeren» skal ha ført lister over kundene.

Torsdag 24. februar kommer det en ny sak om gamblingen, og tittelen er «Vil fortsette etterforskningen». I ingressen står det:
«Lensmannskontoret i Bamble vil fortsette etterforskningen av den påståtte gamblingen på Stathelle. Dette til tross for at PD i går skrev at flere tjenestemenn ved kontoret var kunder av ?bookmakeren? «.
Politiadjutant Odd Kostveit ved Telemark politidistrikt uttaler at de ser på oppslagene i PD som påstander, og at etterforskningen går som planlagt. «I artikkelen er det ingen kjente kilder som vi kan sjekke ut. Det er heller ikke aktuelt for oss å spørre PD om kildene. Vi må se på dette som en helt vanlig påstand i en helt vanlig politisak, sier Kostveit».
Videre framgår det at politiet vil avhøre «den mistenkte» politimannen etter påstandene.
I en lederartikkel samme dag , under tittelen «Politiet og privat gambling» , hevdes det at «saken blir ekstra pikant etter at PD i går kunne avsløre at minst en ansatt ved lensmannskontoret har deltatt i gamblingen. Dette har PD fått bekreftet fra flere helt uavhengige kilder». Videre framgår det av lederartikkelen at avisen ikke klarer å «hisse» seg opp over at også politifolk har deltatt i gamblingen. «Langt verre er det at flere av dem lyver og gjør som om de ikke kjenner til fenomenet».
Fredag 25. februar har PD forsidehenvisningen «Nekter for gambling» , illustrert med et bilde av en mann. Inne i avisen er det et halvsiders stort bilde av lensmannsbetjent Ole Kamben under samme tittel som på forsiden. I ingressen står det:
«Til tross for at PD har fire fullstendig uavhengige kilder, som alle bekrefter at lensmannsbetjent Ole Kamben ved flere anledninger har spilt hos den lokale «bookmakeren» på Stathelle, blånekter han for påstandene».
I brødteksten går det fram at en av PDs kilder «positivt [vet] at lensmannsetatens folk har vært i kundekretsen. Andre kilder sier rett ut at Ole Kamben har spilt ved Horseman Pub.

Konstituert politimester Runar Karlsen «sier at han ikke har noen grunn til å tro at det har vært folk fra lensmannskontoret som har spilt hos den lokale ?bookmakeren? «.
Redaktør Erik Enger i Porsgrunns Dagblad blir også intervjuet. Han uttaler «- Etter flere dager med tåkelegging fra politiets side, føler jeg at tida nå er moden for å offentliggjøre hele saken». Enger synes også det er betenkelig at politiet sår tvil om PDs troverdighet, og hevder at politiet tåkelegger «med god hjelp av Varden».

Tirsdag 29. februar kommer en ny reportasje om saken, denne gang bygd på leserinnlegget fra lensmannsbetjent Ole Kamben, publisert i samme nummer. Tittelen på reportasjen er
«Innrømmer kjennskap til gamblervirksomheten» med stikktittelen «- Men jeg har ikke spilt selv, sier Kamben». I ingressen står det:
«Lensmannsbetjent Ole Kamben vedgår nå at han visste om den ulovlige gamblingen på Stathelle. I et leserinnlegg i dagens PD benekter han imidlertid fortsatt for å ha deltatt i spillevirksomheten».
I brødteksten siteres det fra leserbrevet til Kamben, der det blant annet står : «Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg ikke har tatt del i gamblingen. For meg og min familie er det en belastning at jeg er blitt hengt ut i lokalpressen som løgner. Hadde jeg også deltatt i spillet, ville jeg bekreftet det overfor hvem som helst, skriver Kamben».
PD skriver videre i reportasjen at fire uavhengige kilder har bekreftet overfor avisen «at lensmannsbetjenten har deltatt i gamblingen. På bakgrunn av dette stiller Kamben spørsmål ved hvor kritisk PD har vært i bruken av kilder». Avslutningsvis framgår det at lensmannsfullmektig Jon Pieter Flølo tidligere har uttalt at kontoret ikke var kjent med virksomheten som foregikk. «Nå innrømmer altså Kamben at han kjente til virksomheten».
Den 2. mars svarer den tillitsvalgte ved lensmannskontoret, Sverre Walle, på oppslagene i et leserinnlegg under tittelen «Gamblersaken, sett fra de ansattes side». Her framgår det blant annet at de ansatte ved lensmannskontoret føler det som «en stor belastning å bli beskyldt for å lyve». De mener avisen ikke har vært kritisk nok i sitt kildearbeid, og at den burde ha kontrollert opplysningene bedre.

KLAGEN:
Klageren , en tillitsvalgt ved Bamble lensmannskontor på vegne av Ole Kamben, hevder at PD har kommet med «feilaktige påstander om at ansatte ved kontoret skal ha gamblet og løyet».
Klageren anfører at PD tok kontakt med den mistenkte «bookmakeren» for å få høre om det var politifolk som hadde gamblet hos han. «Mistenkte svarte da som sant var, at han ikke hadde hatt noen politifolk eller andre ansatte ved Bamble lensmannskontor som kunder». Dette ble ikke nevnt i reportasjen. Klageren reagerer også på at avisen trykte et stort bilde av en ansatt, «hvor det ble hevdet at han hadde gamblet hos mistenkte».

TILSVARSRUNDEN:
Porsgrunns Dagblad anfører at når lensmannskontoret etterforsket en ulovlig bookmakervirksomhet «som ansatte ved kontoret selv har vært med på å holde i liv i, var det ikke bare vår rett, men også vår plikt å bringe disse opplysningene videre». PD hevder at avisen har flere uavhengige kilder som bekrefter dette, men understreker at «denne informasjonen er av en slik art at vi er helt sikre på at den er korrekt». Ifølge avisens kilder vet «alle» at ansatte ved «lensmannskontoret unnlater å fortelle sannheten».
Porsgrunns Dagblad anfører at «lensmannskontoret har flere ganger fått anledning til å innrømme at de har deltatt i spillevirksomheten. At de valgte å nekte, betyr at de selv har påført seg stempelet som løgnere». «Ved å nekte for noe «alle » i lokalsamfunnet vet, har lensmannskontoret satt seg selv i en meget vanskelig situasjon».

Klageren avviser at de ansatte skal ha visst om gamblervirksomheten over lengre tid. «Meg bekjent var det bare lfb. Ole Kamben som visste om dette, noe han da aldri har lagt skjul på. Enger sier videre at de ansatte har vært med på å holde liv i gamblervirksomheten, hvordan da? For å holde liv i noe må man delta aktivt, for eksempel ved å gamble».
Klageren er «100% sikker på at det ikke finnes dokumentasjon eller vitner på at de ansatte ved kontoret har vært med på gamblingen». Videre anføres det at Kamben «nærmest kan føre bevis for at han ikke har deltatt i gamblingen» . Det vises til elektroniske spor fra hans treningskort på SATS, som skal dokumentere at han ikke kan ha vært til stede på puben før etter at gamblingen over.
Påstandene om at politiet ikke har villet forklare seg for PD, avvises som absurd, og klageren viser til mediainstruks for de ansatte. Klageren reagerer også på at den mistenkte gambleren ikke har blitt intervjuet, og antar at det er fordi hans uttalelser «ville satt saken i et annet lys».
Klageren vil ikke utelukke et evntuelt sivilt søksmål, dersom det skulle vise seg at avisens vitner ikke har uttalt seg slik PD hevder.
Sekretariatet ba klageren om å avklare spørsmålet om mulige rettslige skritt.

Porsgrunns Dagblad «gjentar at kun PDs journalist og den bøtelagte bookmakeren vet hva som er blitt sagt mellom dem. Hva vedkommende har sagt i politiavhør dokumenterer selvsagt ingen ting». Ut over dette har avisen ingen kommentar, men søker en avklaring vedrørende «et eventuelt søksmål».

Klageren kom tilbake, og bekrefter pr. brev at det ikke er åpenbart at det vil bli tatt noe rettslig skritt i saken.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en serie reportasjer i Porsgrunns Dagblad, der det hevdes at ansatte ved Bamble lensmannskontor har vært gamblerkunder i en lokal pub. Klageren, en tillitsvalg ved lensmannskontoret på vegne av de ansatte, reagerer på påstandene om at ansatte ved kontoret skal ha gamblet og løyet. Klageren anfører at den mistenkte «bookmakeren» avkrefter at ansatte ved Bamble lensmannskontor har vært kunder. Klageren reagerer også på at avisen publiserte et stort bilde av en ansatt, og at det påstås at han har gamblet hos den mistenkte.
Porsgrunns Dagblad hevder den har flere uavhengige kilder som bekrefter politiets gambling, og understreker at avisen er helt sikker på at informasjonen er korrekt. Ifølge avisens kilder vet «alle» at ansatte ved lensmannskontoret unnlater å fortelle sannheten. Porsgrunns Dagblad anfører at de ansatte flere ganger fikk anledning til å innrømme at de har deltatt i spillevirksomheten, men at de har nektet, og på den måten påført seg selv stempelet som løgnere. Avisen anfører at det var dens plikt å bringe opplysningene videre når lensmannskontoret, som også etterforsker den ulovlige bookmakervirksomheten, hadde ansatte som selv var med på å holde liv i virksomheten.
Pressens Faglige Utvalg konstaterer at Porsgrunns Dagblad i sine ingresser og titler kategorisk fastslår at ansatte ved lensmannskontoret har gamblet, og at kildene for opplysningene er fire, angivelig uavhengige, anonyme kilder. Utvalget konstaterer også at de ansatte ved lensmannskontoret hele tiden har avvist påstandene.
Utvalget har tidligere uttalt at når redaksjonen gjør bruk av anonyme kilder for alvorlige anklager, må det forutsettes at kildene er vurdert som usedvanlig solide – annet ville være å oppfatte som et grovt brudd på god presseskikk. Selv om en redaksjon benytter anonyme kilder, kan ikke redaksjonen fremsette påstander og referere utsagn som ikke på noe tidspunkt er sannsynliggjort i artikkelen.
I det påklagede tilfellet kan ikke utvalget, ut fra foreliggende dokumentasjon, se at Porsgrunns Dagblad har dekning for påstandene i sine artikler. På den bakgrunn mener utvalget at det er særlig kritikkverdig av avisen å framstille en navngitt og avbildet lensmannsbetjent som gambler, etter påstander fra anonyme kilder. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Ved bruk av anonyme kilder må det stilles særskilte krav til kildekritikk».
Utvalget viser også til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, der det heter: «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon», og Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet».
Porsgrunns Dagblad har brutt god presseskikk.
Oslo, 23. mai 2000
Sven Egil Omdal,
Catharina Jacobsen, Odd Isungset, Kari Saastad,
Helen Bjørnøy, Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen