Nyheter: Pressens Offentlighetsutvalg

2016

september

Travel høst for Offentlighetsutvalget

Høringer og utredninger av sentrale lover for mediene kommer til å prege denne høsten for Pressens…

les mer

Vil styrke reportasjerettene

Pressens Offentlighetsutvalg (POU) vil styrke bestemmelser om sitat- og reportasjeretter i forslaget…

les mer

august

Svikt i Oslo-innsyn må…

Pressens Offentlighetsutvalg uttaler:

les mer

Offentlighetsloven gjelder…

Arendalsuka skal styrke demokratiet, øke interessen for politikk, sette fokus på Arendal som attraktivt…

les mer

«Vi mener situasjonen…

Her kan du lese brevet fra Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag, Norsk PEN…

les mer

juni

Toveis læring om innsyn

Norsk Presseforbund dro til Tunisia for å lære bort innsynsarbeid, og oppdaget en ny lov som på enkelte…

les mer

mai

Medieorganisasjonene blir…

Norsk Journalistlag (NJ), Norsk Redaktørforening (NR) og Norsk Presseforbund (NP) trer inn som partshjelpere…

les mer

Den store journalistprisen…

Den store journalistprisen blir i 2016 delt mellom Vegard Venli for Åpningen av aksjonærregisteret…

les mer

mars

Uttalelse fra Pressens…

Pressens offentlighetsutvalg vil ha mer åpenhet om kostnader og pengebruk i norske idrettsforbund. Kulturministerens…

les mer

januar

Varslerfrokost tirsdag…

Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg og Kommunikasjonsforeningen inviterer til frokostseminar om…

les mer

Åpenhet om ansettelsen…

Pressens offentlighetsutvalg mener departementet må offentliggjøre søkerne til embetet som justitiarius.

les mer

2015

november

Hvem er best på åpenhet?

Send inn forslag til Presseforbundets åpenhetspris - Flaviusprisen 2015!

les mer

Norge dårligst i Norden…

52 land i verden og alle landene i Norden har mer finansiell åpenhet enn Norge, ifølge en internasjonal…

les mer

oktober

Viktig med åpenhet om…

I en ny uttalelse understreker Pressens offentlighetsutvalg at det er viktig at offentlige institusjoner,…

les mer

Ny rapport: 13 uheldige…

Pressens offentlighetsutvalgs rapport om hemmelighold i forvaltningen.

les mer

– Norge kan få verdens…

Pressens offentlighetsutvalg mener regjeringens satsning på Offentlig elektronisk postjournal (OEP)…

les mer

september

Ber om gjennomgang av aksjonærregisteret

Pressens Offentlighetsutvalg (POU) krever full gjennomgang av opplysningene i aksjonærregisteret.

les mer

Innsyn i kongehuset

I en ny uttalelse ber Pressens offentlighetsutvalg Justis- og beredskapsdepartementet ta grep for mer…

les mer

Åpenhet om avviksmeldinger

Pressens offentlighetsutvalg (POU) er et utvalg nedsatt av Norsk Presseforbunds styre for å sikre og…

les mer

juli

Vegdirektør: Graver-utvalget…

Fungerende vegdirektør Lars Aksnes sier de tar kritikken fra Graver-utvalget på største alvor, og…

les mer

Sivilombudsmannen: Ulovlig…

Sivilombudsmannen mener Helse - og omsorgsdepartementet ikke hadde hjemmel til å fastsette sperrefrist…

les mer