Nye medlemmer i Pressens Offentlighetsutvalg

Styret i Norsk Presseforbund har valgt medlemmer til Pressens Offentlighetsutvalg for 2020-2022.

Styret i Norsk Presseforbund har utnevnt fem nye medlemmer til Pressens Offentlighetsutvalg for perioden 2020-2022 (til og med 1. oktober 22).

Utvalget består nå av:

Leder: Tron Strand, journalist i Bergens Tidende
Nestleder: Eirik Haugen, Østlands-Posten
Thomas Frigård, Kommunal Rapport
Vegard Venli, NRK
Mona Grivi Norman, VG
Tarjei Leer-Salvesen, Fædrelandsvennen
Kjetil H. Dale, TV 2 (ny)
Marit Ulriksen, Rana Blad (ny)
Svein Ove Hansli, Nationen (ny)
Elisabeth Berg Hass, Kvinnheringen (ny)
Kjetil Kolsrud, Rett24 (ny)
Ina Lindahl Nyrud, NJ
Arne Jensen, NR
Pernille Børset, MBL.

Pressens offentlighetsutvalg er et utvalg under Norsk Presseforbund, som har til formål å arbeide for å styrke offentlighetsprinsippet og tilgangen til informasjon i samfunnet, og derigjennom verne om ytrings- og pressefriheten.

Pressens offentlighetsutvalg består av 14 medlemmer som velges for to år av gangen. Personer som oppnevnes må være journalister eller redaktører, eller på annen måte ha tilknytning til en av NPs medlemsorganisasjoner. Flertallet i utvalget skal jobbe i en redaksjon.

Alle medlemsorganisasjoner i NP kan foreslå medlemmer til utvalget. NPs generalsekretær innstiller overfor styret.