Medlemmer av Pressens offentlighetsutvalg

Følgende medlemmer er oppnevnt av styret i Norsk Presseforbund for perioden 2022-2024:

Leder: Tron Strand, journalist i Bergens Tidende

Nestleder:
Eirik Haugen, Østlands-Posten

Kjetil H. Dale, TV 2

Mona Grivi Norman, VG

Thomas Frigård, Kommunal Rapport

Vegard Venli, Aftenposten

Marte Bjerke, Fagbladet

Fredrik Nordahl, Varden

Wenche Margrethe Kulmo, frilans

Vibeke Madsen, NRK Nordland

Reidun Kjelling Nybø, NR

Arne Jensen, NR

Ina Lindahl Nyrud, NJ

Pernille Børset, MBL

Fra sekretariatet i Norsk Presseforbund

Elin Floberghagen, generalsekretær

Kristine Foss, rådgiver, (48110268)

Sindre Granly Meldalen, rådgiver (958 86 861)