Uttalelser fra Pressens offentlighetsutvalg

Utvalget avgir jevnlig uttalelser i prinsipielle og viktige saker som gjelder åpenhet.

2021

27.09: Pressens forventninger til regjering og storting om åpenhet og innsyn

2020

22.04: Koronakommisjonen avdekket demokratisk problem

2018

03.04: Pressens offentlighetsutvalg advarer mot lovendring

01.02: Ulovlig og udemokratisk møtepraksis i Skien

2017

07.06: Ulovlig hemmelighold må sanksjoneres

11.01: Sen journalføring av postlister svekker demokratiet

2016

06.12: Offentlige innkjøp bør ikke ha hemmelige priser

19.10: Ja til mer åpenhet i idretten

12.10: Gi innsyn i straffeskatt!

11.10: Vi trenger et åpent personregister

23.08: Svikt i Oslo-innsyn må få konsekvenser

04.04: Nå må kongehuset åpne opp

04.04: «Panama papers»: Svaret er full åpenhet – skattesnusk er ingen privatsak

31.03: Åpenhet i norske idrettsforbund

08.01: Åpenhet om ansettelse av ny direktør for høyesterett

2015

06.10: Norge dårligst i Norden på finansiell åpenhet

16.10: Viktig med åpenhet om skatteopplysninger

07.10: Norge kan få verdens beste postjournal.

28.9: Ber om gjennomgang av aksjonærregisteret

17.9: Innsyn i kongehuset

3.9: Åpenhet om avviksmeldinger

19.6:Etterlyser tiltak etter Graver-kritikk

2.6: Etterlyser tiltak mot manglende arkivering

9.4:   Advarer mot mer hemmelighold i kommuner med parlamentarisk styreform

24.03: Alvorlig svikt i innsynspraksis

17.03: Protest mot eksklusivitet og sperrefrist

12.02: Bekymringsfull innstramning i dokumenter som gjelder norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

4.2: Ber ny Statoil-sjef åpne opp

28.01: Innsyn i offentlige registre er ikke snoking

OUutvalget bilde

Bilde fra møte i Pressens offentlighetsutvalg