Om utvalget

Offentlighetsutvalget jobber å sikre og bedre tilgangen til informasjon, og spre kunnskap om innsynsrettigheter til redaksjoner og journalister.

Pressens Offentlighetsutvalg består av journalister og redaktører er oppnevnt av Norsk Presseforbunds styre, og jobber for å sikre og styrke offentlighetsprinsippet og tilgangen til informasjon i samfunnet. Utvalget avgir uttalelser i prinsipielle og viktige saker som angår åpenhet.

Følg oss på twitter (@hysjhemmelig) og facebook.