Medlemmer av Pressens offentlighetsutvalg

Følgende medlemmer er oppnevnt av styret i Norsk Presseforbund for perioden 2022-2024:
les mer

Om utvalget

Offentlighetsutvalget jobber å sikre og bedre tilgangen til informasjon, og spre kunnskap om innsynsrettigheter til redaksjoner og journalister.
les mer

Mål- og prioriteringsdokumenter

Tiltak, mål og prioriteringer. Dette jobber Offentlighetsutvalget for.
les mer

Uttalelser fra Pressens offentlighetsutvalg

Utvalget avgir jevnlig uttalelser i prinsipielle og viktige saker som gjelder åpenhet.
les mer