Medlemmer av Pressens offentlighetsutvalg

Følgende medlemmer er oppnevnt av styret i Norsk Presseforbund for perioden 2018-2020:
les mer

Om utvalget

Offentlighetsutvalget jobber å sikre og bedre tilgangen til informasjon, og spre kunnskap om innsynsrettigheter til redaksjoner og journalister.
les mer

Måldokument

Tiltak, mål og prioriteringer. Dette jobber Offentlighetsutvalget for.
les mer

Uttalelser fra Pressens offentlighetsutvalg

Utvalget avgir jevnlig uttalelser i prinsipielle og viktige saker som gjelder åpenhet.
les mer