Opptak av Åpenhetsseminaret 2021

Tirsdag 28. september arrangerte Pressens offentlighetsutvalg åpenhetsseminar. Her er programmet - og opptak av sendingen.

09.00-09.05:

Velkommen ved Tron Strand, leder av POU

09.05- 09.40:

Åpenhet og pandemi: Hva lærte vi?

Intervjuer med NRK-journalist Peter Svaar og helsedirektør Bjørn Guldvog.

Svaar fikk i starten av pandemien innsyn i “alt han ba om”. Så skjedde det noe. Guldvog ble overrasket over hvor lite dokumentasjon det faktisk fantes fra møtene som ledet til at Norge ble stengt ned, og har tatt selvkritikk for at notater fra sentrale møter ble kastet.

Samtale med helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap).

Hva lærte de om åpenhet og innsyn under krisa?

09.40 – 10.15:

Har Storting abdisert – eller bare gitt fra seg litt makt?

Om den nye Sivilombudsloven, hemmelighold av riksrevisjonsrapporter og et storting som lar regjeringen bestemme hva som skal være hemmelig.

Innledning ved professor Benedikte Moltumyr Høgberg. Samtale med riksrevisor Per-Kristian Foss og sivilombud Hanne Harlem. Reaksjoner fra stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen (Ap) og Svein Harberg (H).

10.15 – 10.30: 

Pause

10.30 – 11.00:

Åpenhetsbarometeret 2021:

Landets mest og minste åpne kommuner – kåring i regi av POU og Kommunal Rapport.

Ved POU-leder Tron Strand og Britt Sofie Hestvik, redaktør i Kommunal Rapport, og Thomas Frigård, journalist i Kommunal Rapport.

Intervjuer med representanter for kommunene som har gjort det aller best.

11.00 – 11.15:

Hvordan skal politiet varsle mediene ved hendelser?

Oslo politidistrikt er klare for å teste en ny kanal i et pilotprosjekt for å kunne informere mediene om store og små hendelser, og bedre kommunikasjonen mellom politiet og pressen i hovedstadsområdet.

Ved Runar Skarnes, leder for operasjonssentralen i Oslo politidistrikt, og operasjonsleder Tore Solberg. NTBs Magnus Aabech og Budstikkas Jørgen Dahl Kristensen viser hvordan løsningen vil se ut for mediene.

11.15 – 11.25:

Den nye åpenhetsloven

Før sommeren fikk vi den nye åpenhetsloven. Vil den gi journalister nye – og bedre – innsynsmuligheter? NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud forklarer hvordan loven kan brukes.

11.25 – 11.45:

Dette forventer pressen av Stortinget og regjeringen de neste fire år

Ved POU-leder Tron Strand. Og politiske reaksjoner.

11.45 – 12.00:

Utdeling av Flavius-prisen, Norsk Presseforbunds åpenhetspris:

Ved juryleder Eirik Haugen, nestleder i POU.

 Programleder: Kjetil H. Dale, TV 2

(Foto: Bjørn Guldvog, Helsedirektør Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet, Peter Svaar, NRK-journalist, Runar Skarnes, leder for operasjonssentralen i Oslo politidistrikt, Tuva Moflag (Ap), Stortingsrepresentant Foto: Johannes Giske Dahle, Kjetil H. Dale, TV 2, programleder, Hanne Harlem, Sivilombud, Benedikte Moltumyr Høgberg, Professor, Per-Kristian Foss, Riksrevisor, Britt Sofie Hestvik, redaktør i Kommunal Rapport Foto: Magnus Knutsen Bjørke, Bent Høie (H), Helse- og omsorgsminister Foto: Borgos Foto AS, Dag Terje Andersen (Ap), Stortingsrepresentant Foto; Petter Mydske, Stortinget, Magnus Aabech , NTB, Tore Solberg, Operasjonsleder Oslo politidistrikt, Tron Strand, leder av POU og journalist i Bergens Tidende, Thomas Frigård, journalist i Kommunal Rapport, Svein Harberg (H), Stortingsrepresentant Foto; Petter Mydske, Stortinget, Ina Lindahl Nyrud, NJ-advokat, Jørgen Dahl Kristensen, Budstikka, Eirik Haugen, juryleder, nestleder i POU og redaktør i Østlands-Posten).