Nye og oppdaterte klagebrev

Pressens offentlighetsutvalg har oppdatert noen av de mest brukte klagebrevene - og laget noen helt nye, slik at det blir enda enklere for journalister å klage på avslag på innsynsbegjæringer.

I dag har Pressens offentlighetsutvalg (POU) publisert flere nye klagebrev på “Klag på 1-2-3” på offentlighet.no, samt oppdatert flere av de eksisterende. Klagebrevene er maler som kan benyttes fritt av de som ønsker det i forbindelse med klager på avslag på innsynsbegjæringer (og i noen tilfeller som utgangspunkt til selve innsynsbegjæringen).

De nye malene handler blant annet om sammenstilling av informasjon etter offentlighetsloven § 9, om avslag på grunn av «klart misvisende inntrykk» og når navn er unntatt fra offentlig søkerliste.

POU har i tillegg publisert en liten guide til hvordan klagemalene brukes på best måte.

Hvis du har innspill til klagemalene, eller ønsker om nye, send mail til offentlighet@presse.no.