46 kommuner svarte ikke på innsynskrav

Alle landets kommuner ble tilsendt innsynskrav for å sjekke hvor raskt de svarte. Noen av dem svarte ikke i det hele tatt.

– Det er uhørt og kommunene gjør seg skyldig i lovbrudd, sier Tron Strand, leder av Pressens offentlighetsutvalg.

Tirsdag legges Åpenhetsbarometeret, en undersøkelse av åpenheten i norske kommuner utført av Kommunal Rapport og Pressens offentlighetsutvalg, fram på Åpenhetsseminaret 2021.

– Åpenhetsbarometeret vil nok skape debatt både om status og god praksis for åpenhet i Kommune-Norge. Det trengs, sier ansvarlig redaktør Britt Sofie Hestvik i Kommunal Rapport.

Redaktør Britt Sofie Hestvik.

I barometeret kommer det fram at til sammen 46 kommuner ikke besvarte innsynskrav de ble tilsendt i forbindelse med undersøkelsen.

Slike manglende svar er å regne som avslag etter offentlighetsloven. Flere kommuner unnlot å svare i år enn i 2018, da offentlighetsutvalget gjennomførte en tilsvarende undersøkelse.

– At kommuner ikke engang svarer på innsynskrav undergraver lovene som skal sikre borgerne innsyn i offentlige dokumenter. Denne retten er jo til og med sikret gjennom Grunnloven. Derfor er det svært alvorlig at kommuner ignorerer lovverket og retten til innsyn, sier Tron Strand. 

– Her har ikke kommunene som ikke har svart noe annet valg enn å skjerpe seg. Dette er helt uakseptabelt, sier Strand.

Kommunene ble bedt om innsyn i kommunedirektørens arbeidsavtale, og en sammenstilling av årlig godtgjørelsen til ordfører og varaordfører. Målet var å sjekke hvor raskt de enkelte kommunene svarte.

33 av landets 354 kommuner besvarte ikke innsynskravet i arbeidsavtalen. Dette var det samme innsynskravet som offentlighetsutvalget sendte i 2018. Den gang var det 10 avslag. Prosentandelen som ikke besvarte dette er i år 9,2. I 2018 var den 2,4 prosent. Tendensen er altså klart negativ.

– Den ferske undersøkelsen avdekker kritikkverdige forhold, som kommunene nå må ta tak i. Det gjelder innbyggerne og lokaldemokratiet. Her har så godt som alle kommunene forbedringspotensial, sier Hestvik.

199 kommuner, 55,7 prosent, brukte mer enn tre dager på å besvare det ene, eller i noen tilfeller begge, innsynskravene, og gikk med det utover offentlighetens krav. Generelt er responstiden noe lenger i år enn den var i 2018.

31 kommuner besvarte ikke innsynskravet om årlig godtgjørelsen til ordfører og varaordfører i. Det ble ikke stilt et lignende krav i 2018.

Til sammen var det 46 kommuner som ikke svarte på et av de to innsynskravene de fikk eller begge (18 kommuner svarte ikke på noen av dem).

De øvrige funnene i undersøkelsen legges fram på Åpenhetsseminaret tirsdag 28. september.

Kommunal Rapport har etter søknad fått kompetansestøtte fra Fagpressen for å utvikle Åpenhetsbarometeret.

Pressens offentlighetsutvalg (POU) arbeider for å styrke offentlighetsprinsippet og tilgangen til informasjon i samfunnet, og derigjennom verne om ytrings- og pressefriheten. Utvalget er en del av Norsk Presseforbund.

Spørsmål om undersøkelsen kan rettes til Tron Strand (91328863, tron.strand@bt.no) eller Sindre Granly Meldalen (95886861, sindre@presse.no). Prosjektleder er Thomas Frigård (thomas@kommunal-rapport.no).