Pressens offentlighetsutvalg vil ha åpne data

Pressens offentlighetsutvalg frykter eInnsyn, som skal erstatte OEP, blir mye dårligere enn forventet, og har tatt saken opp med statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey.

En løsning uten åpne data og søkermuligheter i fulltekst, er ingen god løsning, mener Pressens offentlighetsutvalg, og ber om at dette blir en del av eInnsyn.

I et møte med statssekretær Paul Chaffey forrige tirsdag uttrykte representanter fra Pressens offentlighetsutvalg sterk bekymring for utviklingen av prosjektet eInnsyn, en løsning som skal erstatte dagens OEP. I statsbudsjettet for 2016 ble det satt av 13 millioner kroner for oppstart av prosjektet, mens samlet budsjettbehov for 2016 og 2017 er vurdert til 23 millioner kroner.

Mediene er representert i gruppene som skal teste ut den nye løsning og se på jussen bak. Siste løsning som ble lansert hadde sperrer mot å laste ned data direkte. Det vil si at systemet vil stoppe deg hvis du får for mange treff og forsøker å lese alle sammen ved å klikke deg videre. Videre var det ikke mulig å søke i innholdet i publiserte dokumenter (fulltekst) via eInnsyn, fordi dokumentene ikke ble lagret der, men på den enkelte innholdsleverandørs egen nettside. – Siste versjon er så begrenset at det i realiteten ikke blir noen ny løsning, men en videreføring av dagens OEP med enkelte forbedringer, mener Pressens offentlighetsutvalg, og påpeker at eInnsyn gjennom dette begrenser muligheten til en del type datajournalistikk.

– Siste versjon er så begrenset at det i realiteten ikke blir noen ny løsning, men en videreføring av dagens OEP med enkelte forbedringer.

Utvalget har oppsummert synspunktene i et eget brev, som ble sendt til Chaffey i dag. Her viser utvalget også til en rekke saker, både fra Norge og andre land, som har blitt til gjennom tilgang til åpne data/webskraping.

Les hele brevet her. EInnsyn – bekymringsnotat fra Pressens offentlighetsutvalg