Lansering av eInnsyn

Pressens offentlighetsutvalg gratulerer Difi og Oslo kommune med dagens lansering av eInnsyn.

Pressens offentlighetsutvalg vil gratulere Difi og Oslo kommune med lanseringen av eInnsyn, et verktøy for å hjelpe allmennheten og pressen med innsyn i postjournaler og politiske saker.

Løsningen som lanseres i dag er et stort skritt fram, med tilgjengeliggjøring og søkefunksjoner som kan bidra til å styrke den offentlige samtalen og demokratiet. Underveis har representanter fra pressen bidratt med innspill og forslag til funksjoner for eInnsyn. Vi er glade for at Difi og Oslo kommune har fulgt opp flere av innspillene, slik at løsningen som lanseres gjør det lettere for allmennheten å bruke innsynsretten.

Samtidig har Difi og Oslo kommune utsatt å implementere noen løsninger, som ville løftet eInnsyn kraftig. Dette bør prioriteres i året som kommer. Særlig en løsning for fulltekstsøk i journalførte dokumenter bør komme på plass. Med fulltekstsøk i dokumenter på plass, vil de som ønsker informasjon om saksbehandling og offentlige dokumenter lettere finne informasjonen de søker etter. Det vil være mulig å aktivere fulltekst-indeksering og søk i plattformen. Etter hva utvalget forstår er det muligheten for søk på personnavn som er årsaken til at dette ikke gjøres nå. Flere andre institusjoner, deriblant Lovdata, har gode funksjoner for å unngå søk på personnavn. Utvalget sitter også på kompetanse på dette felt, og bistår gjerne med forslag til løsninger. Får man aktivert muligheten for søk i fulltekst vil eInnsyn være en enda kraftigere forbedring for alles mulighet til å søke informasjon finne offentlige dokumenter de har behov for å lese.

Så kjære kommuner, etater, tilsyn og alle andre leverandører av innhold: Allerede nå er det fullt mulig å legge ut dokumentene i fulltekst slik at allmennheten får direkte tilgang. Utvalgets oppfordring er at dere benytter denne muligheten så fort som mulig, og for så mange dokumenter som mulig. Det er effektivt, og det vil bidra til at nye eInnsyn vil gjøre en enda større forskjell når det gjelder mer åpenhet i norsk forvaltning.

Kontaktperson:
Eiliv Frich Flydal, medlem av Pressens offentlighetsutvalg: 452 91 836

Bilde fra dagens lansering i Oslo rådhus.