Åpenhet i krise

Torsdag 24. september arrangerer Pressens offentlighetsutvalg seminaret "Åpenhet i krise". Her er programmet:

Tid: 24.9 kl. 0900-1200

Sted:  Webinar, sendes live fra Sentralen i Oslo. Følg streaming her og på facebook.  (Det er ikke mulig å følge seminaret fysisk på Sentralen)

Arrangør: Pressens offentlighetsutvalg

Programleder: Fredrik Solvang

Seminaret er gratis og åpent for alle, men går altså kun som et digitalt seminar.


Program

09.00 – 09.05

Intro
Velkommen ved leder av Pressens offentlighetsutvalg, Tron Strand


09.05 – 09.20

«Slik håndterte jeg åpenhet under pandemien»

Intervju med statsminister Erna Solberg

 

09.20 – 09.45

Alvorlige hendelser og informasjonsbehov: Er det forbudt for sykehus å informere om helsetilstand?

Intro

De siste årene har det blitt vanskeligere å få ut opplysninger om utfall av ulykker og store nyhetshendelser. Verst er sykehusene i Helse Vest og Bergen som siden 1. mars i 2019 har hatt som policy å ikke gi ut opplysninger etter hendelser som har skjedd i det offentlige rom, uten samtykke fra dem det gjelder. Og flere følger etter. Hvor går egentlig grensen mellom personvern og offentlighet, og kan sykehusene nekte å gi ut opplysninger?

Innledning ved helsejurist og ekspert på taushetsplikt, Anne Kjersti Befring:

«Taushetsplikt og unntak, er unntakene tolket annerledes de siste årene?»

Debatt: (09.30 – 09.45)

Kommunikasjonsdirektør i Helse Vest, Bente Aae

Sjefredaktør i Bergens Tidende, Frøy Gudbrandsen

 

09.45 – 10.30

Krisen som ikke ble dokumentert
Da pandemien var et faktum stengte dørene til norske sykehus, også for pressen. Samtidig slapp journalister inn på intensiven i Italia og Sverige. Hvorfor kunne ikke sykehusene i Norge gjøre det samme?

Videointervjuer med:
Fotosjef i VG, Annemor Larsen
Administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen
Direktør ved Lovisenberg diakonale sykehus, Tone Ikdahl.


«Den store helsedebatten»
Setter personvern absolutte grenser for hva helsevesenet kan informere om? Kunne og burde OUS informert om hvor mange som var innlagt og hva som var helsetilstanden etter grottefesten i Oslo? Bør etater, som er særlig berørt av en krise, få tilført ekstra ressurser slik at de kan overholde offentlighetsloven?

Helse- og omsorgsminister, Bent Høie (H) 
Nyhetsredaktør i Aftenposten, Tone Tveøy Strøm-Gundersen
Helsepolitisk talsperson, Ingvild Kjerkol (Ap)

 

10.30 – 11.10

Krise i rettsstaten 

Hvordan gikk det med domstolene da krisen inntraff, og hvordan er vi rustet fremover?

Intervju med forsvarsadvokat John Christian Elden
Samtale med avdelingsdirektør i Domstolsadministrasjonen  Ingrid Olsen
Begge ved redaktør i Rett 24, Kjetil Kolsrud

 

«Den ubehagelige åpenheten»
Staten vant infokrigen. Mediene tapte innsynskampen

Intervju med lederen Pressens offentlighetsutvalg, Tron Strand, om utfordringer mediene møtte under pandemien, loven som forvaltningen kan bryte uten konsekvenser, offentlighetslovens fremtid og om den endeløse ventingen på lydopptak i landets rettssaler.


Debatt:

Justisminister Monica Mæland (H)
Leder av justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid (Ap)

 

11.10 – 11.30 

Kommune-Norge bak lukkede dører 

Presentasjon av en fersk undersøkelse om møteoffentlighet i norske kommuner under korona-epidemien.

Nyhetsredaktør i Kommunal rapport, Agnar Kaarbø, presenterer resultater fra en undersøkelsen som er laget i samarbeid med Pressens offentlighetsutvalg.

Advokat og medlem i Pressens offentlighetsutvalg, Ina Lindahl Nyrud: Krisen som satte Grunnloven til side.

Kommunenes Sentralforbund ved fagsjef Dag-Henrik Sandbakken kommenterer undersøkelsen.

 

11.30 – 11.45 

Fem punkter til Ytringsfrihetskommisjonen 

Dette forventer Norsk Presseforbund og Pressens offentlighetsutvalg av Ytringsfrihetskommisjonen

Leder for ytringsfrihetskommisjonen Kjersti Løken Stavrum i samtale med
Norsk Presseforbunds generalsekretær Elin Floberghagen 

 

11.45 – 12.00

Utdeling av Norsk Presseforbunds Åpenhetspris: Flaviusprisen 2020 ved juryleder Anine Kierulf.

Samtale med prisvinneren