Saker arkiv: 2003

2003

august

Sak 051/03

Ikke brudd på god presseskikk

Madland & Wara mot Dagens Næringsliv

Sak 057/03

Brudd på god presseskikk

Dr. Ulf Åsgård mot StavangerAvisen

Sak 060/03

Ikke brudd på god presseskikk

PRESS ? Redd Barna Ungdom v. leder Bjarne Kristoffersen mot Verdens Gang

Sak 063/03

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Bergny Ofstad Karlsen (p.v.a. klient) mot TV 2

Sak 070/03

Brudd på god presseskikk

Ro, Sommernes & CO, v. advokat Knut Ro, (p.v.a. Bækkelagets Sportsklub og Norway Cup). mot Kapital

Sak 071/03

Ikke brudd på god presseskikk

Torleiv Storegjerde mot TV 2

Sak 073/03

Brudd på god presseskikk

Os kommune v/ordfører Terje Søviknes mot TV 2

Sak 074/03

Brudd på god presseskikk

NN mot Budstikka

Sak 075/03

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Trønderbladet

Sak 076/03

Brudd på god presseskikk

Krister Olsen mot Opdalingen

juni

Sak 037/03

Ikke brudd på god presseskikk

Human Rights Service (HRS) v. Rita Karlsen/Hege Storhaug mot Dagbladet

Sak 041/03

Brudd på god presseskikk

Advokatfirmaet Økland & CO ANS, v. Sigmund Øien, p.v.a. klient mot Hadeland

Sak 043/03

Ikke brudd på god presseskikk

Klara Lie mot Tidsskriftet Sykepleien

Sak 048/03

Ikke brudd på god presseskikk

Professor Olav Riste mot NRK

Sak 053/03

Brudd på god presseskikk

Helsesøster Lene Oxlund, Kvænangen kommune, mot Framtid i Nord

Sak 054/03

Ikke brudd på god presseskikk

Sigmund Fostad mot Opdalingen

Sak 055/03

Brudd på god presseskikk

Ingrid Askvik mot Vi Menn

mai

Sak 199/02

Ikke brudd på god presseskikk

Adv. Sverre O. Simonsen (p.v.a. klient) mot Dagsavisen

Sak 004/03

Ikke brudd på god presseskikk

Advokat Ole A. Rasmussen pva. klient mot Telemarksavisa

Sak 005/03

Ikke brudd på god presseskikk

Advokat Ole A. Rasmussen pva. klient mot Varden

Sak 007/03

Ikke brudd på god presseskikk

Helsedepartementet v. Regjeringsadvokaten (Adv. Therese Steen) mot TV 2