Saker arkiv: 2003

2003

juni

Sak 037/03

Ikke brudd på god presseskikk

Human Rights Service (HRS) v. Rita Karlsen/Hege Storhaug mot Dagbladet

Sak 041/03

Brudd på god presseskikk

Advokatfirmaet Økland & CO ANS, v. Sigmund Øien, p.v.a. klient mot Hadeland

Sak 043/03

Ikke brudd på god presseskikk

Klara Lie mot Tidsskriftet Sykepleien

Sak 048/03

Ikke brudd på god presseskikk

Professor Olav Riste mot NRK

Sak 053/03

Brudd på god presseskikk

Helsesøster Lene Oxlund, Kvænangen kommune, mot Framtid i Nord

Sak 054/03

Ikke brudd på god presseskikk

Sigmund Fostad mot Opdalingen

Sak 055/03

Brudd på god presseskikk

Ingrid Askvik mot Vi Menn