Saker arkiv: 2003

2003

desember

Sak 092/03

Brudd på god presseskikk

NN mot Drammens Tidende

Sak 117/03

Brudd på god presseskikk

NN mot Agderposten

Sak 118/03

Brudd på god presseskikk

NN mot Verdens Gang

Sak 123/03

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot TV 2

Sak 125/03

Ikke brudd på god presseskikk

Máret Sárá mot NRK

Sak 138/03

Ikke brudd på god presseskikk

Vinje Arbeidarparti v. leiar Aslak Dale mot Telemarksavisa

Sak 139/03

Kritikk

Stig M. Aaboen mot Gudbrandsdølen Dagningen

Sak 143/03

Brudd på god presseskikk

Sannhetens Ord Bibelsenter v. pastor Normann Olsen mot Aftenposten

Sak 148/03

Brudd på god presseskikk

Møre og Romsdal Redaktørforening v. leder Ole Chr. Perjord mot Samfunnskontakt

Sak 151/03

Ikke brudd på god presseskikk

NN mot Bergensavisen