Vinje Arbeidarparti v. leiar Aslak Dale mot Telemarksavisa

PFU-sak 138/03


SAMMENDRAG:
Telemarksavisa (TA) brakte onsdag 17. september 2003 et førstesideoppslag med tittelen «Vinje vraker Børre». Oppslaget er illustrert med en mann som står på et par steinheller på et jorde. I bakgrunnen kan man se en rødmalt kirke. På bildet er det rammet inn en tekst og et bilde av en annen mann. I rammen står følgende: «Det som har vært utslagsgivende for oss er ønske om å endre den politiske kulturen som Rønningen representerer. Arne Vinje, SV». I henvisningsteksten under oppslaget står det:

«Høyre i Vinje har fått nok av samarbeidet med Arbeiderpartiet. Årsaken er mistillit til ordfører Børre Rønningen. Dermed er det trolig duket for SVs Arne Vinje som ny ordfører.»

Inne i avisen presenteres saken over en side med tittelen «Velger sosialisme foran Rønningen» . Oppslaget er illustrert med et stort bilde av Arne Vinje fra SV. I billedteksten står det:

«Blir ordfører: Tidligere leder i Småbrukarlaget, Arne Vinje, blir etter alt å dømme den første SV-ordføreren i Telemark».

I ingressen står det:

Vinje: Høyre i Vinje har fått nok av samarbeidet med Arbeiderpartiet. Årsaken er mistillit til ordfører Børre Rønningen. Dermed er det trolig duket for SVs Arne Vinje som ny ordfører.»

I brødteksten går det fram at Arne Vinje (SV) ikke kan se at det er mulig å samarbeide med Børre Rønningen og Arbeiderpartiet. Vinje mener Rønningen ikke har lykkes i å være en samlende figur for kommunen. «- Jeg synes ikke det har vært lett å samarbeide med ham. Rønningen ønsker tydeligvis ikke å samarbeide med noen, og da blir det ikke så lett.»

Videre går det fram at TA har forsøkt gjentatte ganger å komme i kontakt med Børre Rønningen, uten å lykkes. I oppslaget er det et lite bilde av Rønningen, og i billedteksten står det:

«Vraket: Børre Rønningen blir trolig vraket som ordfører i Vinje».

KLAGEN:
Klageren, Vinje Arbeiderparti etter samtykke fra Børre Rønningen, mener TAs oppslag har hengt ut ordføreren på «ein særs vond måte». «Framsida, der avisa nyttar eit bilete frå markeringa i samband med utvidinga av kyrkjegarden som skal syne ein knekt ordførar framom kyrkje med eine beinet på kanten av ei grav og teksten ?Vinje vrakar Børre?». Klageren opplever oppslaget og bildet som en trakassering av Børre Rønningen, i en situasjon «som er prega av personleg nederlag og tap».

TILSVARSRUNDEN:
Telemarksavisa (TA) viser til at den har omtalt en sak av stor interesse «der den sittende ordføreren var i ferd med å bli vraket av sitt tidligere parti ? og tradisjonelt naturlige samarbeidspartnere. Primært ville vi gjerne benytte ferske bilder av Rønningen til saken, vi gjorde også gjentatte forsøk på å få det til, men Rønningen var svært utilgjengelig i de hektiske dagene etter valget og vi måtte dermed bruke et arkivfoto. Bildet er imidlertid tatt i en relevant sammenheng i Rønningens virke som ordfører, og dermed ikke tatt ut av en sammenheng og plassert i en annen sammenheng».

TA kan ikke se at bildet som er brukt viser Rønningen i en ufordelaktig posisjon, men bør kunne sees på som nøytralt på tross av at det går an å se en kirke langt i bakgrunnen. «Vi avviser at dette på noen måte er å ?trakka på ein særs vond måte?, slik klager hevder. Vi mener både omtalen og presentasjon er legetim i forhold til en tilspisset politisk situasjon i Vinje kommune der høyt profilerte politikere var involvert.»

TA mener tittelbruken er nøktern og ikke knyttet opp til kirke og grav. Videre påpeker TA at det i dette tilfellet var relevant å omtale de sentrale personene etter valget, og viser til at personkjemien mellom Rønningen og SVs leder sto sentralt i denne saken. «Når det viser seg, som i Vinje, at interne samarbeidsproblemer fører til at en av samarbeidspartnerne i forrige periode bytter side, når den som blir vraket i tillegg er tidligere stortingsrepresentant for nettopp Telemark er det en viktig sak for Telemark og TA.»

Klageren viser til at TA har en rekke bilder av Børre Rønningen i sitt arkiv. «Bilete av ein langt meir nøytral karakter enn biletet i posisjon ?på gravens rand?. Ingen må hevde at
biletbruk, og dermed vinkling, ikkje blir drøfta og vurdert av journalist og desk ?Det hører med til historien at ordførar Arne Vinje i ettertid av oppslag i ulike media har beklaga
innhaldet og sagt at han ikkje kjenner seg igjen i biletet som er skapt? Med bakgrunn i det som er sagt framanfor, og spesielt journalistens/deskens fokusering og vinkling av saken, føler vi i Vinje at det er grunnlag for kritikken mot TA.»

Telemarksavisa (TA) har ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et forsideoppslag og en innsideartikkel i Telemarksavisa (TA) etter kommunevalget i 2003. Under tittelen «Vinje vraker Børre» er det et stort bilde av ordføreren som tapte valget, og i bakgrunnen ser man en kirke. Klageren, Vinje Arbeidarparti med samtykke fra den omtalte ordføreren, reagerer på bildebruken, og mener avisen spekulerer når den velger å bruke et arkivbilde av ordføreren stående foran kirken «på gravens rand». Etter klagerens syn framstår oppslaget som en personlig trakassering av ordføreren i en situasjon som er preget av personlig nederlag og tap.

Telemarksavisa viser til at den har omtalt en sak av stor interesse, der den sittende ordføreren var i ferd med å bli vraket av tradisjonelt naturlige samarbeidspartnere. Redaksjonen hevder den gjorde gjentatte forsøk på å få bilde av og intervju med ordføreren etter valget, uten å lykkes. TA mener det benyttede arkivbildet er tatt i en relevant sammenheng i klagerens virke som ordfører. Avisen mener bildet er nøytralt, selv om man kan se en kirke i bakgrunnen, og viser til at titlene ikke spiller på det som er klagerens ankepunkt. Etter redaksjonens syn er både omtalen og presentasjon legitim i forhold til en tilspisset politisk situasjon hvor personkjemien mellom den avtroppende og påtroppende ordføreren sto sentralt.

Pressens Faglige Utvalg har en rekke ganger påpekt at personer som utøver myndighet i stilling eller tillitsverv, må akseptere en mer nærgående omtale i pressen enn andre personer. Utvalget vil imidlertid på generelt grunnlag vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.10 og advare mot bruk av arkivbilder som er tatt i en helt annen sammenheng enn den omtalte.

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at den omtalte Ap-ordføreren ble vraket som ordfører etter kommunevalget, angivelig på grunn av samarbeidsproblemer med og mistillit fra andre politiske partier. Utvalget merker seg også at ordføreren ikke var tilgjengelig for kommentar eller fotografering etter valgnederlaget, og at dette oppgis som grunn for TAs arkivfotobruk.

Slik utvalget ser det, er oppslagsbildet av ordføreren innenfor det presseetisk akseptable, og dessuten tatt i en sammenheng hvor han utøver sitt verv. Selv om bildebakgrunnen skulle kunne gi de assosiasjoner som klageren påpeker, legger utvalget vekt på at dette ikke på noen måte spilles på i tittel, henvisningstekst eller ingress, men at det derimot er konflikten mellom SV-lederen og Ap-ordføreren som trekkes fram.

Telemarksavisa har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 16. desember 2003
Thor Woje,
John Olav Egeland, Liv Ekeberg, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Jan Vincents Johannessen