Saker arkiv: 2003

2003

januar

Sak 111/02

Ikke brudd på god presseskikk

Dr. Jarl A. Bunæs v. adv. Ina Ludvigsen Wiersholm, Mellbye & Bech mot Kvinner og klær (KK)

Sak 194/02

Brudd på god presseskikk

["1170"] mot Finnmark Dagblad

Sak 139/02

Ikke brudd på god presseskikk

Professor Aud Talle mot Verdens Gang

Sak 147/02

Brudd på god presseskikk

Adv. Rune Nordby (p.v.a. klient) mot Dagbladet

Sak 157/02

Brudd på god presseskikk

Gjermund Hagesæter via advokat mot Bergensavisen

Sak 158/02

Brudd på god presseskikk

Gjermund Hagesæter via advokat mot Dagsavisen

Sak 162/02

Brudd på god presseskikk

Arnstein Vada mot Avisa Nordland

Sak 166/02

Brudd på god presseskikk

Pater Kjell Arild Pollestad mot Vårt Land

Sak 170/02

Brudd på god presseskikk

Ann Sønnøve og Per Hustoft mot Farsunds Avis

Sak 173/02

Brudd på god presseskikk

Redaktør Asbjørn Jaklin, Nordlys mot Framtid i Nord

Sak 175/02

Ikke brudd på god presseskikk

Ordfører Jorunn S. Vetsbø mot Øyposten

Sak 180/02

Brudd på god presseskikk

H.r.advokat Ole Lund p.v.a John Fredriksen mot Økonomisk Rapport

Sak 184/02

Brudd på god presseskikk

NN mot Lofotposten

Sak 191/02

Brudd på god presseskikk

NN mot Finnmarken

Sak 160/03

Ikke brudd på god presseskikk

1246 Gjertrud Bjørke mot Hadeland

Sak 153/03

Brudd på god presseskikk

Knut Møller-Lien mot Næringslivet