Saker arkiv: 2003

2003

januar

Sak 175/02

Ikke brudd på god presseskikk

Ordfører Jorunn S. Vetsbø mot Øyposten

Sak 180/02

Brudd på god presseskikk

H.r.advokat Ole Lund p.v.a John Fredriksen mot Økonomisk Rapport

Sak 191/02

Brudd på god presseskikk

NN mot Finnmarken

Sak 160/03

Ikke brudd på god presseskikk

1246 Gjertrud Bjørke mot Hadeland

Sak 153/03

Brudd på god presseskikk

Knut Møller-Lien mot Næringslivet