Ro, Sommernes & CO, v. advokat Knut Ro, (p.v.a. Bækkelagets Sportsklub og Norway Cup). mot Kapital

PFU-sak 070/03


SAMMENDRAG:
Kapital brakte i sin utgave nr. 5/2003 et førstesideoppslag med tittelen «Svarte penger og underslag i Norway Cup». Oppslaget er illustrert med to bilder. Det ene er av en mann, og navnet, Tor-Eldar Hagen, er oppgitt. Det andre bildet er sladdet, og det er ikke oppgitt noe navn. Inne i bladet er tittelen «Frode Kyvåg i strid om forsvunne Norway Cup-millioner: Svart økonomi i fargerikt felleskap». I ingressen står det :

» Svarte penger, underslag, manglende regnskap, krangler, trusler og stygge rykter preger verdens største fotballturnering. I kulissene bak Norway Cup er det alt annet enn fair play».

Reportasjen er illustrert med et bilde av Frode Kyvåg, som holder et lite barn foran en stabel med Pampers-bleier. I billedteksten står det :

«-Motbydelig: -Nå går det fra bleiepaller i hagen til parkeringsbøter for meg privat til Jan Kvalen, og om det har vært spritsalg fra lageret vårt hos Thor transport, sier Norway Cup?general Frode Kyvåg».

Oppslaget har også et bilde av Tor-Eldar Hagen, og i billedteksten går det fram at han «har forsvunnet på mystisk vis». Også en side fra kontrakten mellom Kyvåg/Norway Cup og
Hagen er avbildet. Her går det fram at Norway Cup skal ha 700.000 kr. fast for at Hagen skal sette opp salgsteltet, og at provisjonen begynner på 6 % ved omsetting over 12 millioner kroner.

I teksten går det fram at Hagen skal ha stukket av med hele omsetningen for 2002. «Pengene som forsvant, beløper seg etter det Kapital erfarer til et titals millioner kroner. Hvorfor er det da ingen som hittil har politianmeldt saken?» . Videre kan Kapital fortelle at fastsummen på 700.000 kroner skal indeksreguleres, og at det skal betales forsinkelsesrenter dersom beløpet ikke er betalt inn innen uke 31 hvert år. Ifølge Kapital er ikke fastsummen blitt indeksregulert, og «selv om pengene fra Hagen har kommet flere måneder for sent, har Kyvåg aldri krevd forsinkelsesrente av ham». Kapital har kontaktet flere kilder, og mener det er dekning for å hevde at omsetningen kan ha vært nærmere 20 millioner kroner. Dette blir Kyvåg konfrontert med:
«-20 millioner kroner? Hvor har dere fått det beløpet fra?.
– Det har vi fått bekreftet av våre kilder.
– Og det er kilder som har fått se regnskapene som ingen andre har fått se? Det er løgn fra ende til annen, for ingen andre har sett regnskapene. Ikke en gang jeg har fått sett dem».

Videre blir Kyvåg konfrontert med et oppslag i Dagbladet, der han sto foran noen paller med bleier, og at han har hatt en rekke parkeringsbøter. «Etter det Kapital erfarer skal den beryktede torpedoen Jan Kvalen, som selv har utpekt seg som en av Norges farligste menn, tidligere ha fått utbetalt 10.000 kroner av Bækkelaget for å være sikkerhetssjef under fotballturneringen». Dette benekter Kyvåg.

I en rammesak under tittelen «Redde og rasende», går det fram at medlemmer i Bækkelaget i mange år har sett seg dyktig lei på det de mener er ?et regime uten sidestykke i norsk idrettshistorie?. Mange snakker med Kapital ?off the record?. Få tør stå frem? Kritikken av Kyvåg går på at han har blandet privatøkonomien sin med klubbens økonomi». Videre skal skeptikerne Kapital har snakket med, mene at det må bli slutt på «kontrakter som kun blir inngått muntlig eller ?på servietter og pølsepapir?, og at klubben igjen må få kontroll over millioninntektene fra salgsteltet under Norway Cup, slik at de kan redde den skakkjørte klubbøkonomien. ?Jeg skjønner hvem dere har snakket med, sier en rasende Kyvåg når vi konfronterer ham med den etter hvert så delikate saken».

I Kapitals utgave nr. 6 2003 følges saken opp inne i bladet, med tittelen «Bækkelagets Sportsklub har full tillit til Frode Kyvåg: FNYSER AV KAPITALS PÅSTANDER.». O ppslaget er illustrert med et bilde av Frode Kyvåg. I billedteksten står det :

«VIL HA RO: Formannen i Bækkelagets Sportsklub, Bjørn Torstein Olsen, har nedsatt et internt granskingsutvalg for å legge saken rundt Frode Kyvåg (bildet) død».

Innledningsvis heter det: «I etterkant av Kapitals avsløringer om underslag og svarte penger i Norway Cup har Bækkelaget Sportsklub lagt ut et brev på Norway Cups hjemmeside. Der står det å lese at: ?Vi konstaterer at bladet Kapital i sin utgave denne uken kommer med en hel rekke feilaktige påstander i et oppslag om Norway Cup og Bækkelaget Sportsklubb. Artikkelen innleder med at det skulle være marerittaktige tilstander og at det er Frode Kyvåg som står i sentrum. Dette vil vi på det sterkeste avvise?. Brevet er adressert fra ledelsen, men Kapital er kjent med at flere medlemmer i klubbens hovedstyre har følt seg ukomfortable med innholdet, og at de derfor ikke har kunnet gå god for det».

Kapital ber formannen, Bjørn Torstein Olsen, om å vise til hvilke påstander som er feil. Han svarer:
«- Nei, det vi i hovedsak forholder oss til i den saken, er det som går på teltet og hvordan den saken er håndtert hos oss, sier Olsen.
– Hvilke påstander er feil?
– Utgangspunktet vårt er at vi har behandlet dette over tid, og vi kan ikke se at det er hold i Kapitals påstander.
– Men hvilke påstander er det ikke hold i?
– Poenget mitt er at dette er ting vi opplever at dere har plukket langt tilbake i tid som ikke har noe med dagens situasjon å gjøre?Vi kommer nå til å la et sånt granskingsorgan i Bækkelaget se gjennom dette for å skape ro over hele situasjonen».

Og senere i artikkelen:
«- Er du ikke glad for at vi er opptatt av at så mange penger som mulig kommer idretten til gode?
– Jo, for all del. I den grad jeg tror våre interne rutiner ikke fungerer, så er jeg glad for det.
– Det er jo nettopp det artikkelen beviser, at de interne rutinene har sviktet totalt og at klubben har gått glipp av viktige inntekter.
– Så langt vil jeg ikke kalle det bevis. Jeg vil heller kalle det indikasjoner og påstander. Jeg ønsker derfor at vi foretar den videre granskingen selv».

I Kapitals utgave nr. 7/2003 følges saken ytterligere opp med en ny artikkel. Nå er tittelen: «Stadig flere penger på avveie fra Norway Cup: NORSK SUPPE». I ingressen står det:

«Ledelsen i Norway Cup forsøker å legge saken død. Det blir stadig vanskeligere».

Innledningsvis står det: «Norway Cup vanskjøttes økonomisk. Ledelsen i Bækkelagets Sportsklubb vegrer seg for å begjære Tor-Eldar Hagen, som skylder klubben rundt en million kroner, konkurs. Klubbens formann har mottatt innspill til vurdering om at generalsekretær Frode Kyvåg bør tilbys fallskjerm».

Det vises til at en som benyttet teltet som utsalgssted, Jon Pettersen, hadde en egen avtale med Eldar Hagen AS. Pettersen opplyser at hans omsetning, helt lovlig, gikk inn i eget selskap, men at klubben dermed gikk glipp av viktige inntekter. Også Peter Bengsch hadde en avtale med Hagen. «-Avtalen gikk ut på at Hagen fikk kjøpe ballene av meg for 99 kroner pluss moms, mens vi solgte dem for ham i teltet for 198, forteller Bengsch?-Med bare dette ene produktet omsatte vi for over en halv million kroner i løpet av noen få dager. Det var stadig lange køer med 40-50 mennesker som sto og ventet på at vi skulle bli ferdig med å blåse opp ballene.
– Var det meningen at Norway Cup skulle få provisjon av salget?
– Nei, det hørte jeg aldri noe om, sier Bengsch».

Det framgår også at Kapital har kommunisert med Kyvåg pr. e-post, da Kyvåg ikke ønsket å snakke med bladet. Han blir konfrontert med kritikken om manglende åpenhet.

I en rammesak , under tittelen «Norway Cup-saken», oppsummerer Kapital sin dekning.

I Kapitals utgave nr. 11 2003 svarer formannen i Norway Cups Turneringsstyre, Marianne Øgaard Bergh, på kritikken i et lengre leserbrev. Tittelen er «Artikler om Norway Cup». Bergh skriver blant annet:

«I tillegg til at Norway Cup har tapt penger vinkler Kapital denne saken som om det er Norway Cup som har svart omsetning, underslag og svindel, noe som sverter og er skadelidende for Norway Cup».

Og senere: «Hvorvidt enkelte leverandører allikevel kan ha drevet med svarte penger eller underslag, kan ikke Norway Cup være ansvarlig for. Norway Cup kan bare bestrebe og følge opp at underleverandørene oppfyller sine kontraktsforpliktelser overfor Norway Cup».

Bergh avviser Kapitals påstand om at «Tor Eldar Hagen har stukket av med et 10-talls millioner av omsetningen til Norway Cup», og understreker at pengene tilhører aktører som Hagen har avtale med. Bergh hevder også at Norway Cup ikke har noen holdepunkter for at de er blitt svindlet utover uoppgjort beløp for 2002, men viser til at dette nå granskes. «Videre skriver Kapital at Norway Cup har lønnet sine medarbeidere svart. Det vises til et møte i Bækkelagets Sportsklub hvor dette skal være sagt. Betalingen gjaldt en av aktørene som hadde stand i salgsteltet Eldar Hagen AS var drifter av, som valgte å betale kontant for å få fraktet bort noe søppel. Igjen har dette ikke noe med Norway Cup å gjøre».

«Kapital har et samfunnsansvar i å skrive om underslag og svart omsetning som kan ha allmenn interesse, men Kapital må i slike tilfeller sørge for at rette vedkommende får oppslagene mot seg slik at ansvaret blir lagt på den det gjelder og ikke en uskyldig tredjepart som Norway Cup og Bækkelagets Sportsklub i dette tilfellet».

I samme nummer svarer Kapitals redaktør på leserbrevet i en lederartikkel. Tittelen er «Norway Cup», og innledningsvis står det:

«På våre brevsider i dette nummeret er det et innlegg fra Turneringsstyret i Norway Cup. Et tilsvar er vi pålagt å ta inn, men som så absolutt krever en kommentar». Redaktøren mener det er «lenge siden vi har lest noe så underlig?Lederen av Turneringsstyret, Marianne Øgaard Bergh, gjør også et nummer av at de underslag og misligheter vi har påpekt, ikke er i regi av Norway Cup, men av en ?underleverandør?, nemlig Eldar Hagen AS. Dette er en finurlig sondering som vi ikke kan akseptere? Intet av det vi har skrevet er tilbakevist, og fortsatt gjenstår hva det såkalte granskingsutvalget kan komme frem til. Brevet til oss tyder på at ledelsen i klubben har avgjort det hele før arbeidet er avsluttet».

Kapital har også en ny artikkel om saken under tittelen «Norway Cup-ledelsen trekker konkursbegjæringen mot Tor-Eldar Hagen: HAGEN KJØPES FRI». Ingen i Norway Cup-ledelsen vil uttale seg om saken. Det framgår at klubben har trukket konkursbegjæringen før granskingsutvalget har konkludert.

KLAGEN:
Klageren, Bækkelagets Sportsklub og Norway Cup representert ved advokat, mener artiklene bryter pressens eget regelverk på en rekke områder. «Kapital skriver at Tor Eldar Hagen har stukket av med et 10-talls millioner av omsetningen til Norway Cup. Dette er ikke riktig, pengene Tor Eldar Hagen eventuelt har tatt, tilhører aktørene som hadde avtale med Eldar Hagen AS om å ha stand i salgsteltet og pengene har således ingenting med Norway Cups omsetning å gjøre». Det vises til at Norway Cup har krav på provisjon fra salget, men at omsetningen de to siste årene ikke har dannet «grunnlag for en eventuell provisjon».

Når det gjelder påstanden om svart arbeid , påpeker klageren at «den omtalte betalingen gjaldt en av aktørene, som hadde stand i salgsteltet Eldar Hagen AS var drifter av, som valgte å betale kontant for å få fraktet bort noe søppel. Igjen har ikke dette noe med Norway Cup å gjøre «. Klageren mener at nevnte feil kunne vært unngått dersom Kapital hadde tatt skriftlig kontakt med partene, «og bedt om å få kommentarer til faktumframstillingen Kapital hadde i artiklene».

Klageren viser til at Frode Kyvåg ble oppringt av en journalist fra Kapital, «og bombardert med spørsmål». Ifølge klageren ble ikke Kyvåg forelagt premissene for intervjuet, eller gjort oppmerksom på at han ville bli » direkte sitert på alt han sa». Den samme journalistiske framgangsmåten skal ha blitt brukt ovenfor formannen i Bækkelagets Sportsklub, Bjørn Torstein Olsen. Når det gjelder intervjuet med Olsen, viser klageren til at Olsen fikk oversendt intervjuet på e-mail. «I artikkelen trykkes kun deler av sitatene som gjør at meningsinnholdet blir noe annet enn det Olsen ga uttrykk for». Klageren viser særlig til spørsmålet om hvorvidt Frode Kyvåg har fått bleier eller ikke. «Poenget til Olsen var at Coop og Dagbladet valgte å gi Frode Kyvåg bleier, som en følge av at Frode Kyvåg fikk barn og at Frode Kyvåg er en offentlig person».

Videre anfører klageren at Kapital har gått lengre enn bladet har dekning for i tittel og ingress, og dessuten viderebrakt et bilde av Frode Kyvåg på forsiden «ved siden av bilde av Tor Eldar Hagen, denne billedbruken i tillegg til ordlyden i overskriften forsterker inntrykket av at det har foregått underslag og svarte penger i Norway Cup «. Klageren påpeker at Norway Cup har et selvstendig regnskap. «Det har ikke vært svart omsetning, underslag eller blitt lønnet svart i Norway Cup sin regi».

Slik klageren ser det har heller ikke Kyvåg eller Olsen fått «mulighet til å imøtegå de faktiske opplysningene i forkant av artiklene». Videre påpekes det at Kyvåg ikke fikk lese gjennom sine sitater som lovet.

TILSVARSRUNDEN:
Kapital viser til at saken «dreier seg om verdens største fotballturnering, som samtidig markedsfører seg som et veldedig arrangement? Kapitals artikler har avslørt at de økonomiske kontrollmekanismene har vært svake eller i noen grad fraværende, og at store pengebeløp har kommet på avveie fra dette arrangementskomplekset». Videre anfører Kapital at de ?faktiske feil? det vises til, «dels ikke står skrevet noe sted i artiklene, dels representerer polemiske mistolkninger av hva som faktisk står skrevet».

Kapital understreker at «verken Frode Kyvåg eller Bækkelagets Sportsklub valgte å benytte seg av muligheten til å komme med sin versjon av saken via leserbrev i påfølgende nummer, slik de ble oppfordret av Kapital til å gjøre». Redaktøren viser til at først i utgave nummer 11 ble et leserbrev levert, og publisert.

Videre viser Kapital til at flere av kildene redaksjonen har kontaktet, ønsket være anonyme på grunn av et «usedvanlig tøft miljø i Bækkelagets Sportsklub». Bladet hevder at Kyvåg har etterforsket hvem disse kildene har vært, og «flere av disse kildene har sener blitt oppfordret til å melde seg ut av klubben».

Kapital hevder også at Bjørn Torstein Olsen etter den første reportasjen har fått flere muligheter til å konkretisere hva som er feil, uten at han har klart «å påvise konkrete faktafeil».

Når det gjelder klagerens påstand om at «Kapital skriver at Tor Eldar Hagen har stukket av med et 10-talls millioner av omsetningen til Norway Cup» , avviser Kapital utsagnet som «en direkte feilaktig påstand fra klager». «Tvert imot har Kapital gjennomgående vært svært nøye med å presisere at den forsvunnede omsetningen stammer fra salgsteltet under Norway Cup. Allerede i innledningen skrev vi at han hadde stukket av med ?hele omsetningen fra salgsteltet?. Denne formuleringen er også gjentatt senere, mens vi aldri har formulert noen påstand om at det knyttet det til omsetningen i selve Norway Cup».

Likeså avviser Kapital at bladet har skrevet at Eldar Hagen AS fikk kontrakten fordi han kjente Frode Kyvåg. «Kapital har skrevet at han fikk kontrakten av Kyvåg, men at vi aldri anklaget Kyvåg for å gi denne til Hagen fordi de var venner».

Kapital mener også at det betingede kravet til provisjon skulle vært utløst, fordi redaksjonen mener den reelle omsetningen er høyere enn 12 millioner kroner. Videre avviser Kapital at bladet har skrevet at Norway Cup har lønner sine medarbeidere svart. «Vi har imidlertid skrevet at det senest på et hovedstyre (i klubben) i januar kom frem at en søppelkjører hadde fått svart betalt».

Når det gjelder intervjusituasjonen , anfører bladets redaktør at premissene ble gjort klare for Kyvåg og Olsen. Når det gjelder Olsens sitater, hevdes det at «nesten samtlige sitater fra Olsen er satt på trykk i sin helhet. Det ene svaret som angår bleier er riktignok redigert ned». Etter Kapitals mening er klagerne gitt rikelig anledning til å imøtegå de faktiske opplysningene i forkant av artikkelen.

Kapital mener også at det er flere forhold som gjør det naturlig å forbinde salgsteltet med Norway Cup, og viser blant annet til den geografiske nærheten salgsstedet har til arrangementet, at kontrakten er gjort med Norway Cup og at produktene som selges er relatert til Norway Cup. «Når det gjelder salgsteltet, er det jo nettopp Norway Cup som har regien og bestemmer spillereglene. Dermed kan man heller ikke distansere seg fra underslag og svart økonomi i dette salgsteltet, selv om dette aldri så mye er klare avvik fra regien. Det er jo et selvstendig poeng i Kapitals artikkel at svak oppfølging fra arrangørenes side har gjort dette mulig. Nettopp dette, samt ikke minst Frode Kyvågs helt sentrale rolle i så vel Bækkelagets Sportsklub som Norway Cup, gjør det naturlig å identifisere også ham med disse problemstillingene. Når bildet på førstesiden likevel er ?scramblet?, slik at Kyvåg ikke er gjenkjennelig annet enn ved informert assosiasjon til navnet Norway Cup,
skyldes det simpelthen at vi ikke ønsket å implisere for forbipasserende ved tidsskrifthyllen at han hadde begått underslag m.m.. hans ansvar ? jfr. så vel rolle som utøvelse av rolle – skulle komme klart frem for de som leser selve artikkelen».

Klageren opprettholder klagen på alle punkter, og reagerer på at Kapital skriver og omtaler Norway Cup selv om fotball-arrangementet «ikke er ansvarlig for eller har foretatt de handlinger det refereres til i artiklene» . Klageren viser også til at det nedsatte granskingsutvalget konkluderer med at oppgjøret til Norway Cup «har funnet sted innen forfall i 2000 og 2001, så det har ikke vært tapt morarenter slik Kapital har hevdet». Videre påpekes det at det omtalte tøffe miljøet i klubben, er ukjent for Bækkelagets Sportsklub. «De sannhetsvitner Kapital har brukt har ikke lenger ledende verv i klubben?Kapital har etter Bækkelagets syn «latt seg bruke av et mindretall i klubben og servert rykter og udokumenterte påstander om klubben for deretter å likestille Norway Cup og Bækkelagets Sportsklub med Eldar Hagen ASs drift av salgsteltet på Ekebergsletta».

Klageren påpeker at deres leserbrev i Kapital nr. 11 ble publisert sammen med en polemisk leder. I samme nummer ble det skrevet en ny artikkel om saken under tittelen ?Norway Cup-ledelsen trekker konkursbegjæringen mot Tor-Eldar Hagen: HAGEN KJØPES FRI?.

Klagerne anfører: «Bækkelagets Sportsklub vil spesielt trekke frem påstanden om at det er igangsatt ?heksejakt mot Kapitals kilder? og at det skal ha blitt sendt ut brev til medlemmene hvor ?folk som har vært kilder [bes] om å forlate klubben? ikke er riktig og ber om at Kapital dokumenterer påstanden».

Klageren viser også til granskingsutvalgets konklusjon vedrørende den reelle omsetningen for 2000 og 2001 var på under 12 millioner, og ikke over som bladet mener. «Kapital har tatt feil». Når det gjelder Kapital nr. 5, side 48, viser klageren til sitatet «Det er vel ingen hemmelighet at Norway Cup har benyttet seg av svart arbeidskraft?». Klageren leser dette som en påstand om at «Norway Cup har lønnet sine medarbeidere svart hvilket ikke medfører riktighet».

Nok en gang understrekes forskjellen mellom Bækkelagets Sportsklub og Eldar Hagen AS. «Å argumentere med at Eldar Hagen AS representerer et direkte alternativ til drifting av teltet i egen regi og at det er grunn til sammenblanding blir derfor å snu det på hode. Det er nettopp fordi Eldar hagen AS er en selvstendig drifter av salgsteltet at det er så viktig at Kapital ikke likestiller Eldar Hagen AS med Bækkelagets Sportsklub og Norway Cup».

«Vedrørende billedbruken av Frode Kyvåg i Kapital nr. 5 så holder det ikke å si at Kyvågs rolle skulle komme frem for de som leste artikkelen. Det i seg selv er nettopp brudd på pkt. 4.12: bilde går lengre enn innholdet i artikkelen».

Kapital peker innledningsvis på følgende anførsel fra klagerne: «Problemet oppstår når man i slike saker omtaler og skriver om et merkenavn, Norway Cup, som ikke er ansvarlig for eller har foretatt de handlinger det refereres til i artiklene». Kapital oppfatter dette som et hovedpoeng for klageren. «Innvendingen bygger etter vårt syn på en uforståelig motvilje mot å erkjenne det åpenbare faktum at de omtalte handlinger har funnet sted innenfor arrangementet Norway
Cup, der selve salgsteltet i annen presseomtale har vært presentert som et høydepunkt i arrangementet for deltagerne. Som Kapital påpekte i det opprinnelige tilsvaret er slagsteltet en helt integrert del av arrangementet, og det blir direkte feil å løsrive salgsaktiviteten i teltet fra selve Norway Cup-arrangementet». Slik Kapital ser det kan ikke ledelsen i BSK/Norway Cup «fraskrive seg ethvert ansvar for hva som foregår innenfor arrangementet».

Videre argumenterer Kapital: «At selve underslaget er begått av en annen juridisk person, nemlig Eldar Hagen AS, kommer klart fram i teksten. Spørsmålet er altså om det er klanderverdig av Kapital å assosiere dette med Norway Cup på førsteside- og tittelnivå? I dette tilfellet er det Tor-Eldar Hagen som skal ha begått en åpenbar kriminell handling, men det fritar jo ikke Kyvåg fra alt ansvar. At han blir avbildet i denne forbindelse er derfor ikke bare naturlig, men uunngåelig. Når vi likevel har sladdet ham på forsiden, er det altså ? som nevnt tidligere ? fordi vi ikke ønsket å foreta noen direkte identifikasjon for uinnvidde lesere. Hvis man slo opp inne i bladet for å finne ut hvem denne personen var, ville man jo ha forklaringen i teksten».

Når det gjelder anklagen om polemisk replikk gjennom bladets lederartikkel, påpeker Kapital at bladet har hatt en løpende dekning av saken, «inkludert en tosiders artikkel annetsteds i samme nummer. Denne går direkte på forhodet mellom Eldar Hagen AS og Norway Cup. Nettopp dette forholdet er et viktig poeng i leserbrevet fra Marianne Øgaard Bergh?I sin løpende dekning må Kapital kunne ta opp et sentralt element i saken, til like et element som klageren også overfor andre medier hadde fokusert på». Kapital påpeker også at bladet kommer ut hver 14. dag. «Av våre 300.000 lesere er det noe sånt som en femtedel som varierer fra gang til gang, slik at mange av dem som leste leserbrevet simpelthen aldri ville se vårt svar hvis vi hadde måttet vente i to uker».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder flere reportasjer og en lederartikkel i Kapital i forbindelse med et underslag i et salgstelt under Norway Cups fotballturnering i 2002. På Kapitals førsteside hevdes det at det er «svarte penger og underslag i Norway Cup», og oppslaget er illustrert med et sladdet bilde av Norway Cups frontfigur, Frode Kyvåg. Klageren, Bækkelagets Sportsklub og Norway Cup, reagerer på påstanden om ulovligheter i Norway Cups regi, og at beskyld-ningene brukes sammen med et bilde av Kyvåg. Klagerne viser til at Norway Cup har et eget regnskap, og at det er et aksjeselskap som ikke har noe med Norway Cup å gjøre som har begått underslaget, og ved ett tilfelle har betalt frakt av søppel svart. Videre reagerer klagerne på at intervjusituasjonen ikke var klargjort og at Kapital svarte på deres leserbrev med en polemisk lederartikkel i samme utgave. Klagerne hevder også at reportasjene inneholder en rekke faktiske feil.

Kapital anfører at bladets artikler har avslørt svakheter ved de økonomiske kontroll-mekanismene i Norway Cup, og at store pengebeløp derfor har kommet på avveie. Videre påpeker Kapital at bladet gjennomgående har vært svært nøye med å presisere at den forsvundne omsetningen stammer fra salgsteltet under Norway Cup, og at redaksjonen aldri har påstått at omsetningen er knyttet til selve Norway Cup. Kapital mener at Norway Cup ikke kan distansere seg fra underslag og svart økonomi i dette salgsteltet, og viser blant annet til den geografiske nærheten salgsstedet har til arrangementet, og at kontrakten er gjort med Norway Cup. Videre mener bladet at Frode Kyvågs helt sentrale rolle i Norway Cup gjør det naturlig å identifisere også ham med disse problemstillingene. Kapital kan ikke se at bildet på førstesiden gjør Kyvåg gjenkjennelig annet enn «ved informert assosiasjon til navnet Norway Cup», og anfører at premissene for intervju var klargjort. Kapital mener at bladet med utgivelse hver 14. dag, og med en løpende dekning av saken, må kunne få svare samtidig på leserbrev.

Pressens Faglige Utvalg mener Kapital var i sin fulle rett til å sette søkelyset på Norway Cups økonomistyring og forretningsavtaler, og hvilke konsekvenser håndteringen av disse kan ha hatt for arrangementets økonomi. I den forbindelse mener utvalget at det var legitimt å knytte Frode Kyvåg til saken, sett i lys av hans helt sentrale rolle i arrangementet. Utvalget merker seg også at klagerne har fått kommet samtidig til orde med sine versjoner på en tilfredstillende måte, og at de senere er gitt adgang til leserbrevspaltene. Derimot mener utvalget at bladet skulle latt være å svare på klagerens tilsvar i samme utgave. Utvalget kan ikke se at den periodiske utgivelsen rettferdiggjør Kapitals handlemåte. Etter utvalgets mening burde redaksjonen ha nøyd seg med å varsle at man var uenig med klageren og at man ville komme tilbake til saken i neste utgave. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.15, hvor det blant annet heter at «tilsvar skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk».

Ut fra det foreliggende konstaterer utvalget at Norway Cup har et eget regnskap, og at bladet ikke har avdekket underslag eller svart arbeid i Norway Cups økonomi. Derimot skal et selskap med en avtale om en salgsbod under Norway Cup-arrangementet, ha underslått vel 13 millioner kroner og benyttet seg av svart arbeid. Utvalget merker seg også at underslaget i hovedsak rammer vareleverandørene og ikke Norway Cup. Sett i lys av dette, mener utvalget at Kapital går for langt i sine titler når bladet fastslår at det er svart økonomi, forsvunne millioner og underslag i Norway Cup. Utvalget mener Kapital forsterker inntrykket av ulovligheter i Norway Cup når påstandene presenteres sammen med et forsøksvis sladdet bilde av Frode Kyvåg på sin førsteside. Utvalget viser til Vær Varsom-
plakatens punkt 4.4, der det heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet».

Kapital har brutt god presseskikk.

Oslo, 26. august 2003
Thor Woje,
Odd Isungset, Sigrun Slapgard,
Grete Faremo, Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen