Saker arkiv: 1992

1992

november

Sak 92-152

Roald Orkelbog mot Vi Menn

Sak 92-128

Knut Resellmo og Erik T. Løhre mot Trønderbladet

Sak 92-136

Ikke brudd på god presseskikk

Vivian Aalborg Worley p.v.a. flere mot Bergensavisen

Sak 92-135

Brudd på god presseskikk

NN v/adv. Odd Hugo Palmer mot Søndag-Søndag

Sak 92-133

Kritikk

Oslo kommune v/byråd Gro Balas mot Verdens Gang

Sak 129/92

Kritikk

Engers Frimerker v/Tone M. Enger mot Kapital

Sak 92-125

Brudd på god presseskikk

Solomia Karoli mot Se og Hør

Sak 92-106

Brudd på god presseskikk

Carl J. Schnitler mot Dagbladet

Sak 92-101

Ulf Haltbak mot Arbeiderbladet

Sak 92-046

Brudd på god presseskikk

Ski kommune v/rådmannen mot Østlandets Blad