Solomia Karoli mot Se og Hør

PFU-sak 92-125


SAMMENDRAG:
Se og Hør hadde i nr. 36/92 en reportasje med titlene «Kunne du tenke deg å overta Karolis gamle eiendom? Sigøyner-bolig på billig-salg! Bill. mrk. trenger oppussing» . Reportasjen er illustrert med fem bilder av en sterkt ramponert enebolig. I tillegg har Se og Hør brukt tre familiebilder av familien Karlsen (omtalt som Karoli), med følgende bildetekster:

– «På gulvet lå gamle familiebilder av Karoli-familien. Her spretter Polykarp Karlsen og kona Eva champagneflasken»
– «Sigøyner-mamma Magdelena fikk et topp moderne kjøkken da familien flyttet inn i dag er
samtlige kjøkken i de tre husene rasert»
– «Eksklusive og dyre møbler fylte stuen, i dag er gulv, tak og vegger slått i stykker, og møblene
borte. Også peisen er knust».

I brødteksten heter det blant annet: «Hele eiendommen selges samlet. Det er Karoli-familien som tidligere har bebodd de tre villaene, men de har nå stått fraflyttet i lengre tid. De tre sigøynerfamiliene betalte ikke husleie. Det besørget sosialkontoret. Nye møbler og ny garderobe ble kjøpt inn. Også her måtte sosialkontoret punge ut. Leieboerne som den gang flyttet inn, var totalt ukjente for folk flest. Noen år senere ble brødrene Janek og Dolla Karoli norgesberømte da de sto svindeltiltalt for over 20 millioner kroner i Kreditkassen.»

Deretter følger en beskrivelse av hvordan boligene ser ut innvendig. I den forbindelse heter det:
«I et soverom ligger mengder av klær og brukte bleier, og bunker av ubetalte inkasso-krav fra Fjellinjen. Kravene beløper seg til tusenvis av kroner. Ved siden av ligger flere besøkstillatelser til Drammen kretsfengsel. Rundt om i rommet er det slengt reseptbelagte medisiner.»

TILSVARSRUNDEN
Klageren mener at familien Karlsen ikke kan settes i forbindelse med de omtalte boligene. Det er over ett år siden familien flyttet, og hærverket er begått etter at familien flyttet.

Klageren reagerer sterkt på at Se og Hør har tatt seg inn på kommunens eiendom, og der forsynt seg med gjenglemte familiebilder. Bildene er publisert uten tillatelse.

Klageren anfører i tillegg at hennes foreldre skiftet navn fra Karoli til Karlsen i 1986, senere har hennes brødre gjort det samme. At Se og Hør omtaler familien som Karoli, er en belastning for klageren. De omtalte kriminelle handlingene er begått av personer som heter Karlsen, ikke Karoli som klageren. Hun har sett seg lei på det hun mener er norsk presses misbruk av Karoli-navnet.

Se og Hør svarer med å vise til at bladet aldri har påstått at boligene ble ødelagt av familien Karoli. Dette begrunner Se og Hør ved å vise til at artikkelen opplyser at boligene har stått tomme i lengre tid etter at Karoli-familien flyttet. I sitt tilsvar siterer Se og Hør følgende fra artikkelen: «Problemet er at boligene har stått ubebodd i over ett år, og at uvedkommende fritt har kunnet ta seg inn.»

I tillegg er Jan Roger «Dolla» Karlsen Karoli sitert med følgende uttalelse fra artikkelen: «Jeg er sjokkert over det groteske hærverket som hevnlystne nordmenn har gjort mot boligen på Abildsø. Den siste tiden vi bodde der ble min familie truet på mange forskjellige måter. Da vi flyttet fra sigøynerboligene var de i topp stand – noe sosialkontoret kan bevitne».

Som begrunnelse for å bruke Karoli-navnet, peker Se og Hør på at familien het Karoli dengang den flyttet inn i boligene. Se og Hør opplyser videre at redaksjonen ikke var kjent med at klagerens brødre har endret etternavn fra Karoli til Karlsen. Bladet kan ikke se å ha mottatt noen
melding om navneskiftet. Det opplyses videre at Se og Hør var i kontakt med «Dolla» Karlsen Karoli i fengselet, og han skal da ha svart bekreftende på spørsmål fra Se og Hør om journalisten snakket med «Dolla» Karoli . Se og Hør oppgir på denne bakgrunn at bladet handlet i god tro da navnet Karlsen Karoli ble brukt.

At klagerens foreldre skiftet navn fra Polykarp og Susanne Beko Karoli til Pål og Eva Karlsen har Se og Hørt «bare delvis klart å registrere», men Se og Hør viser til at redaksjonen i det minste har greid å få etternavnet korrekt (jfr. bildeteksten øverst til venstre med Eva og Polykarp Karlsen).

Klageren mener at reportasjen om boligene aldri hadde blitt skrevet dersom ikke boligene tidligere hadde vært bebodd av familien Karlsen. Klageren anfører at hun aldri har hevdet at Se og Hør har forsøkt å legge skylden for hærverket på familien Karlsen, men hun spør hva familiens etterlatte inkassokrav, regninger og familiebilder har å gjøre med hærverket som Se og Hør omtaler.

Se og Hør anfører at hærverk mot kommunale boliger er et samfunnsproblem som koster skattebetalerne millioner av kroner hvert år. Se og Hør vedgår at det ikke er sikkert at bladet hadde omtalt hærverket dersom boligene hadde tilhørt «familien Hansen». Se og Hør opplyser at bladet fant anledningen passende til å omtale hærverket da dette ble kjent. Se og Hør har åpent samlet inn opplysninger knyttet til saken, og Jan Roger «Dolla» Karlsen har selv medvirket til artikkelen. Karlsen-familien har for øvrig ved flere anledninger tidligere stått frem i Se og Hør.

Når Se og Hør omtaler etterlatte inkassokrav, regninger og familiebilder, er dette i følge bladet «en faktisk beskrivelse av forholdene i boligene som var rasert av uvedkommende», skriver redaktør Odd J. Nelvik som fastholder at Se og Hør aldri forsøkt å legge skylden for hærverket på familien Karlsen.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
I den påklagede reportasjen har Se og Hør omtalt omfattende hærverk på en eiendom i Oslo. Navnet på klagerens familie er brukt i tittelen og er gjengitt en rekke ganger i selve teksten. Det fremgår av reportasjen at ødeleggelsene har skjedd etter at den omtalte familien har flyttet ut.
Se og Hør har også publisert tre familiebilder som journalisten har funnet i en av boligene på eiendommen.

Klageren har anført at familiens navn på en urimelig måte er knyttet til hærverket på eiendommen, og at Se og Hør uten tillatelse har publisert de private bildene.

Etter utvalgets oppfatning, har bladet gjennom tittelbruken og bruken av de private bildene, på en uakseptabel måte knyttet klagerens familie til ødeleggelsene. Dermed kan oppslaget lett gi et bestemt inntrykk av hvem som har begått hærverket.

Utvalget vil også påpeke at de omtalte bildene er tatt i en annen sammenheng enn den opprinnelige, og at de i tillegg er publisert uten tillatelse fra personene på bildet.

Se og Hør har brutt god presseskikk.

Tønsberg, 17. november 1992
Johan O. Jensen
Inger Bentzrud, Per Edgar Kokkvold, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning