Saker arkiv: 1992

1992

april

Sak 92-023

Brudd på god presseskikk

Byggmester Johnny Jensen v/advokat Ole-Bjørn Hvattum mot Vestmar

Sak 92-024

Brudd på god presseskikk

Torill Kvalheim Nygård v/advokat Lars Dørheim Nilsen mot Bergens Tidende

Sak 92-050

Ikke brudd på god presseskikk

Olav Risvold mot Haugesunds Avis

Sak 92-042

Ikke brudd på god presseskikk

Synnøve M. Karoliussen mot Se og Hør