Saker arkiv: 1992

1992

januar

Sak 91-165

Ikke brudd på god presseskikk

Politimester Willy Haugli mot Verdens Gang

Sak 91-164

Ikke brudd på god presseskikk

Thorgny Haanes mot Dagbladet

Sak 91-160

Ikke brudd på god presseskikk

Ole-Henrik Lund mot Telen

Sak 91-157

Ikke brudd på god presseskikk

Euro Bil A/S mot Bergensavisen

Sak 91-151

Ikke brudd på god presseskikk

Ørnen Legesenter v/Kjell I. Glette mot Haugesunds Avis

Sak 91-148

Initiativretten mot Dagbladet

Sak 91-147

Brudd på god presseskikk

Åge R. Samuelsen mot Varden

Sak 91-138

Kritikk

NN mot Journalist John Olsen

Sak 91-130

Kritikk

Felix Gulsrud mot Journalisten

Sak 91-127

Brudd på god presseskikk

Georg Kvande mot Fremtiden

Sak 91-126

Brudd på god presseskikk

Georg Kvande mot Verdens Gang

Sak 91-116

Brudd på god presseskikk

Lars O. Sødahl mot Vårt Land

Sak 92-149

Ikke brudd på god presseskikk

Karin Gustavsen mot Allers