Roald Orkelbog mot Vi Menn

PFU-sak 92-152


SAMMENDRAG:
Vi Menn Bil hadde 27.10.92 (?) en reportasje med tittelen «diesel lønner seg» . Reportasjen er en sammenligning av kostnadene ved å kjøre diesel- og bensinbil.
Klageren mener at bladets konklusjon ikke stemmer med virkeligheten. I barevet til PFU anfører han at man ikke kan sammenligne en dieselmotor på 48 hestekrfter med en 90 hestekrefters bensinmotor uten å gjøre oppmerksom på de ulike forutsetningene. I et brev til Vi Menn Bil gjør klageren også oppmerksom på en rekke andre forhold som han mener bidrar til å gi en uriktig konklusjon.
Sekretariatet innstiller på at saken avgjøres etter forenklet saksbehandling, fordi det ikke foreligger brudd på god presseskikk.