NN v/adv. Odd Hugo Palmer mot Søndag-Søndag

PFU-sak 92-135


SAMMENDRAG:
Søndag-Søndag hadde 5. juli 1992 et førstesideoppslag med titlene «Barnevernet vil sende henne til incest-far i India: «Pappa vil ta livet av meg»» og «BB (7) er livredd for å bli spist av krokodillene», (sekretariatets anonymisering). Ingressen lyder: «-Pappa hjemme i India er slem. Hvis jeg kommer tilbake til han blir jeg kastet i elva. Der er det krokodiller… Dette forteller BB. Hun er 7 år. Norske myndigheter vil sende henne tilbake til faren i India, etter at BBs norske adoptivmor er blitt enslig forsørger. Faren som venter i India, har utsatt den lille jenta for seksuelle overgrep, mishandlet henne med strøm og glør. Nå vil han kaste henne til krokodillene.»

Førstesiden inneholder et bilde av den 7 år gamle piken tatt med ryggen mot kameraet. Bildeteksten lyder: «FRYKT: -Jeg har fått beskjed om at jeg ikke kan være mor for BB siden jeg nå er å betrakte som enslig, forteller AA. (t.v). Hun og BB søker her råd av Margit Lømo i Landsforeningen for voldsofre.»

Inne i avisen er det en artikkel med tittelen «BB 7 år: -Pappa tok hånden i rompa mi…» . Ingressen lyder: «-Pappa hjemme i India er slem. Om kvelden kom han inn på rommet mitt når mamma sov. Han tok hånden opp i rompa mi. Jeg prøvde å rømme flere ganger, men pappa fant meg alltid. Hvis «dama» sender meg tilbake til pappa blir jeg kastet i elva. Der er det krokodiller…»

I brødteksten heter det blant annet: «-Jeg må ikke tilbake dit, skjønner du. Det er farlig! Ingen må ta meg bort fra mamma. -Hva om du får en annen «mamma» i Norge? -Neiii! AA er min mamma! Hun er snill. Pappa her i Norge er ikke snill, han lugger og slår meg hvis jeg hopper opp og ned på gulvet. Han har slått mamma mye også. Det er bra at mamma (AA) og jeg rømte fra ham. Nå vil jeg bare at jeg og mamma kan ha det godt, vi to, sier BB.»

Under tittelen «Historien og «krangelen» om lille BB…» heter det i ingressen blant annet: «Født og oppvokst i India, utsatt for seksuelle overgrep av sin biologiske far, mishandlet med strøm og glør, drapstruet og vanskjøttet. For halvannet år siden skulle livet til BB bli bra. Hun ble adoptert av AA og sin indiske onkel. Men onkelen, BBs nye «pappa», var langt fra snill mot henne. Både BB og AA ble systematisk psykisk og fysisk mishandlet av «»BB»». Nå er BB og AA «på rømmen» fra norsk barnevern og AAs eks-mann. «-Jeg har fått beskjed om at jeg ikke kan være mor for BB siden jeg nå er å betrakte som enslig, sier aktivitør/førskolelærer AA fra Trondheim til Søndag/Søndag.»

I brødteksten beskriver AA hvordan bryllupsnatten knapt var omme før BB ble forvandlet til et «manipulatorisk monster». Det heter videre: «Slag og spark ble rene «frokostblandingen»». Avisen opplyser også at klageren har rettet drapstrusler mot BB og AA.

Søndag-Søndag siterer også fra en journal fra Regionsykehuset i Trondheim. I journalen heter det: «BB forteller om «Indiana-pappa» som kom inn på rommet hennes og tok av henne sengeteppet og nattbuksa, hadde av henne trusa og (sitat): «Og så etterpå tok tissekallen sin bort på…på rompa mi». Sitat slutt. «

Avisen siterer også AA, som blant annet sier: «Slik jeg forstår det, har barnevernet utelukkende to muligheter for BB; enten å plassere henne i fosterhjem siden jeg nå er enslig, eller å sende henne rett tilbake til India, og rett i gapet på krokodillene, sier AA oppgitt».

Avslutningsvis heter det: «BB sitter og hører på under hele intervjuet. Innimellom lyser det redsel ut av øynene. «»Dama må ikke sende meg tilbake til India, for da kommer jeg til å dø. Jeg vil ikke være hos noen annen mamma heller, AA er min snille og trygge mamma. Vær så snill, ikke ta henne fra meg. Kan du hjelpe meg? spør BB tillitsfullt».

De to artiklene er begge illustrert med bilder av BB sammen med AA og representanten fra Landsforeningen for voldsofre. På bildene har BB ryggen mot kameraet.

TILSVARSRUNDEN
Klageren (BB) er AAs frasepararte mann. Klagerens advokat opplyser at det ikke er korrekt at BB er adoptert av AA. Statens adopsjonskontor nektet å gjennomføre adopsjonen av BB i Norge. Etter samlivsbruddet har AA rettsstridig holdt seg skjult med BB. Sosialkontoret på bostedet har forgjeves forsøkt å komme i kontakt med AA, og via advokat i Oslo har hun omsider gitt livstegn fra seg.

BBs biologiske foreldre skilte lag da hun var tre år, og BB bodde deretter hos sin biologiske mor, som er klagerens søster. Etter samlivsbruddet mellom AA og klageren ønsket BBs biologiske mor å få sin datter tilbake til India. AA har brukt alle midler for å beholde BB, og synes i følge klageren å ha fått bruke Søndag-Søndag nærmest uten begrensning.

Klagerens advokat peker på at avisen fremsetter en rekke alvorlige beskyldninger mot hans klient og BBs far. Bruken av familienavnet gjør at klageren kan identifiseres, og reportasjen har medført stort ubehag. Det blir anført at omtalen i Søndag-Søndag både gjennom form og innhold bryter med den prinsipp-uttalelsen PFU har avgitt om incest-saker. Omtalen er også i strid med Vær varsom-plakatens bestemmelse om saklighet og omtanke.

Søndag-Søndag har ikke svart på sekretariatets oversendelse av klagebrevet, og har heller ikke svart på sekretariatets purrebrev.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
I den påklagede reportasjen fastslår Søndag-Søndag at en navngitt pike er seksuelt misbrukt av sin indiske far, og at klageren, som er pikens onkel, har mishandlet både piken og sin fraseparerte kone. Det fremgår ikke av reportasjen om de to mennene har vedgått de påståtte lovbrudd, eller om forholdene er politianmeldt.

Utvalget viser i den forbindelse til Vær varsom-plakatens punkt 4.5 hvor det blant annet heter: «Skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt er først avgjort når rettskraftig avgjørelse foreligger.»

Ved at avisen har oppgitt klagerens familienavn, pikens navn og navnet på klagerens fraseparerte kone – hvor piken fortsatt bor – har avisen identifisert piken. Det vises i denne sammenheng til Vær varsom-plakatens punkt 4.8 hvor det heter: «Vær varsom med å røpe barns identitet i omtale av familietvister eller saker som behandles av barnevernet.»

Klageren har anført at artikkelen inneholder flere feil. Tross flere henvendelser fra utvalget, har Søndag-Søndag valgt ikke å kommentere klagen, og klagerens anførsel om faktiske feil er således ikke bestridt.

Den fremtredende plassering oppslaget har fått, har forsterket det presseetiske overtramp.

Søndag-Søndag har brutt god presseskikk.

Oslo, 17. november 1992
Johan O. Jensen,
Inger Bentzrud, Per Edgar Kokkvold, Thor Woje,
Brikt Jensen, Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen