Engers Frimerker v/Tone M. Enger mot Kapital

PFU-sak 129/92


SAMMENDRAG:
Kapital hadde 15. august 1992 et leserinnlegg under tittelen «Frimerkemarkedet» . Innlegget er svar på et innlegg fra klageren i Kapital 27. juni.

I innlegget 15. august heter det blant annet: «Det må da være bedre anvendt tid å gjøre noe med at Engers Frimerkeauksjoner har mistet så mye appell hos både kjøpere og selgere enn å lage klagebrev over at de andre får gunstig omtale.»

Klageren opplyser at Kapital har avvist å la henne komme til orde med kommentar til det hun mener er direkte usanne påstander om hennes foretak.

Bakgrunnen for det hele er i følge klageren et brev hun sendte redaksjonen i Kapital, med kritikk av bladets dekning av frimerke-markedet. Dette brevet var ment som et privat brev til redaksjonen. Kapital publiserte imidlertid brevet som et leserbrev. Dette «leserbrevet» resulterte i et innlegg fra konkurrenten Kjell Germeten, og Kapital har nå nektet å la klageren svare på Germetens innlegg under henvisning til at det er satt strek for debatten.

Klageren opplyser at hun dessverre ikke har kopi av sitt første brev til Kapital, og at hun følgelig ikke kan vedlegge den delen av brevet som Kapital ikke publiserte, og hvor det fremgikk hvorfor hun tilskrev bladet. Det første brevet ble for øvrig sendt etter at hun hadde blitt oppringt av Kapital og anmodet om å lese en artikkel om frimerker i bladet.

Klageren skriver at hun er overrasket over at Kapital «starter» en debatt mellom henne og konkurrenten, og at Kapital deretter avviser å gi henne spalteplass til å imøtegå det hun mener er uriktigheter.

Kapital viser til at bladet oppfattet det første brevet fra klageren som et leserinnlegg. Innlegget ble fulgt opp av et innlegg fra Kjell Germeten. Begge parter har således fått uttale seg i Kapital, og avsluttet deretter debatten. Kapital forsvarer sin avgjørelse med å vise til at klageren og Germeten er konkurrenter, og at det må være en grense for hvor mange leserbrev som kan kreves innrykket. Kapital oppfatter også klagerens refuserte inmlegg hovedsaklig som reklame og forsvar for eget firma, samt et nytt angrep på konkurrenten. Kapital anfører at saken kunne ha stilt seg annerledes dersom klageren i sitt brev hadde begrenset seg til å påpeke rene feil i Germetens innlegg.

Klageren peker på at Kapital ikke har kommentert det forhold at hun ble oppringt med anmodning om å lese en spesiall artikkel i Kapital.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren er blitt nektet spalteplass for et innlegg i Kapital. Bladet har begrunnet avslaget med at hun tidligere har fått komme til orde, og at innlegget dessuten ikke innskrenker seg til bare å korrigere feil.

Pressens Faglige Utvalg mener at Kapital har formidlet påstander som klageren hadde rett til å få kommentere. Klagerens innlegg var imidlertid av en slik art at Kapital hadde rett til å avvise innlegget, men utvalget vil kritisere Kapital for ikke å ha gjort klageren oppmerksom på hva hun måtte endre i sitt innlegg for å få dette publisert.

Tønsberg 17. november 1992
Johan O. Jensen
Inger Bentzrud, Per Edgar Kokkvold, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning