PFU-møte 23.september

Pressens Faglig Utvalg (PFU) har møte onsdag 23. september. Møtet blir streamet på Journalisten.no..

Her er sakslista, i den rekkefølge sakene streames i:

Åpne saker:

020/20 – Johan Andreas Furebotten mot Avisa Nordland
074/20 – Eirik Magnus Mjåseth mot Haugesunds Avis
085/20 –   Jonathan Bjerg Møller mot VG
087/20 – Adv. Tore Helseth Høyer pva klient mot Haugesunds Avis
090/20 – Dag Herbjørnsrud mot Document
094/20 – Johannes Lorentzen mot E24
050/20 – Tine Cecilia Holm og Caroline Svendsen med samtykke fra AAP-aksjonens leder Elisabeth Thoresen mot Aftenposten
099/20 – Gjeldfinans mot TV 2
104/20 – Harald Langved mot Indre Akershus Blad
111/20 – Odd Petter O. Leknes / Femur Bygg AS mot Helgelands Blad
158/20 – Lillesand Idrettslag mot Lillesands-Posten

Lukkede saker:

047/20 – NN mot Aust-Agder Blad
092/20 – Liv Anniken Berg mot Finansavisen

I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker der sekretariatet har foreslått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget. Klager som mangler samtykke og/eller er foreldet blir referert for utvalget. Det samme med klager mot publikasjoner som ikke er en del av PFU-ordningen.